840.000 tonn laks i sjøen ved årsskiftet

Nyheter
1115

Biomassen var åtte prosent over nivået 12 måneder før.

Selv i årets store salgsmåned, desember, ble det solgt mer fiskefôr enn det ble slaktet laks. Fôrforbruket utgjorde 161.000 tonn – sammenlignet med en lakseeksport på 134.000 tonn.

Det betyr at den norske laksebiomassen vokste til 840.000 tonn ved utgangen av 2020. Det viser statistikk fra Akvafakta.

Det er særlig 2020-generasjonen av laks som bidrar til biomasseøkningen. Denne har en snittvekt som er 15 prosent høyere enn hva 2019-generasjonen hadde på samme tidspunkt ved utgangen av 2019.

Kilde: Akvafakta

Mens den norske laksebiomassen fortsatte å ese ut i desember, gikk det motsatt vei med ørretbeholdningen. Ørretbiomassen falt med 15 prosent, til 38.000 tonn, i løpet av desember.

Det har vært gode vekstbetingelser de siste månedene. Sjøtemperaturene i desember var 0,8 grader høyere enn hva tilfellet var i desember 2019. En mild vinter betyr at både laks og ørret tar til seg mer næring – og legger på seg.