70.000 pukkellaks har hittil blitt fanget i norske vassdrag

Nyheter
0

– Dramatisk, sier forsker Henrik H. Berntsen.

Miljødirektoratet har satt i gang en storoffensiv for å få bukt med den uønskede arten. Det fiskes mer, men det kommer også mer pukkellaks til norske vassdrag.

Foreløpig er rundt 70.000 pukkellaks fanget i norske vassdrag. 50.000 av disse er tatt i Øst-Finnmark.

– Selv om det var forventet at det skulle komme mye pukkellaks er jeg overrasket over at det ble så mye, sier forsker Henrik H. Berntsen i Norsk institutt for naturforskning til NRK.

Pukkellaks. Foto: Ørjan Solheim

– Jeg vil beskrive det som dramatisk, sier han.

Berntsen viser til at man ennå ikke vet hva effekten av pukkellaks i elvene er.

– Om man derimot tar Vesterelva i Nesseby, som er relativt liten elv der man får så mye som 20.000 pukkellaks. Om alle de skal gå opp og gyte i elva og dø etter gyting, og bli liggende og råtne i elva, så forventer vi at det må ha en eller annen form for konsekvenser for vår egen laksefisk, sier Berntsen.

Pukkellaksen gyter annethvert år. Tidligere invasjoner av fisken var i 2017 og 2019, men årets tilgang er den klart største.