60 år med smolt i Kragerø

Nyheter
1742

Pionérbedriften Sørsmolt feirer i år 60 år, og har i den anledning utgitt en bok om virksomhetens historie. For en ung næring som norsk fiskeoppdrett, er det en lang og begivenhetsrik historie.

Rike vannressurser
Allerede i 1955 ble det bygget dammer i Kragerø. Det var ikke laks, men regnbueørret som var arten gründeren Rolf Sunnaas (1916-1979) satset på. Sunnaas hadde året før kjøpt Kjølpebrønd gård. Gården hadde vært drevet siden 1600-tallet, både som jernverk, sagbruk og pensjonat. Nå var det oppdrett på agendaen.

Her var rike vannressurser og stedet var godt egnet for fiskeoppdrett. Settefisk ble kjøpt fra Danmark, transportert med tankbiler og satt ut i dammene. Fôret besto av fiskeavfall og mel. Etter forsøk med gulrøtter, valgte en å satse på rekeavfall for å gi fisken rødfarge. I 1956 bygget Sunnaas klekkeri, og gikk med det i spissen for utviklingen av yngelproduksjon i Norge.

Sykdom og tap
I 1960 trakk Sunnaas seg ut av Kragerø Ørretfarm, og virksomheten ble overtatt av shippingselskapet Olsen & Ugelstad. Nå kom en rekke tunge år med sykdom og tap. I 1974 kom en ny eier inn, Bjarne Holte, som etablerte Sørlaks på Kjølebrønd. Holte dreide inn på laks, og allerede i 1976 produserte anlegget 100.000 regnbueørret og 300.000 laks.

Den første brønnbåten hentet laksesmolt samme år. «Gulafjord» hadde et volum på 63 kubikkmeter og fikk med seg 14.000 smolt á 40 gram.

Laksemarkedet kom som et lokomotiv nå. Fra 1981 produserte smoltanlegget ved utløpet av Oslofjorden kun laks. Salget gikk primært til Øst- og Sørlandet – fra Hvaler til Flekkefjord.

Storkapital
Etter 11 år kom en ny eier inn, islandske Julius Petursson. Han moderniserte og bygget ut anlegget og byttet navn til Sørsmolt. Sørsmolt var sykdomsfritt, og var et av få anlegg som fikk selge smolt i hele Norge.

I 2006 kom storkapitalen til Kragerø. Da gikk Lerøy-konsernet inn på eiersiden sammen med daglig leder Stein Helge Skjelde, som har bakgrunn fra Veststar på Ausevoll.

Les også: Ser laksefremtid i Skagerak

Ingeniørutdannede Skjelde har allerede luftet tanker om matfiskoppdrett i Skagerrak. Går det som han vil, kan Sørsmolt i sine neste 60 år også åpne nye kapitler i sin historie.