55 arbeidsplasser i fare etter at to oppdrettere kutter slakt ved Kråkøy Slakteri

Nyheter
2445

Usikkerhet i Roan etter at Måsøval Fiskeoppdrett og Refsnes Laks avslutter slakteavtale.

Kråkøy Slakteri har de siste 13-15 årene slaktet laks for oppdretterne Måsøval Fiskeoppdrett og Refsnes Laks.

«Disse oppdretterne har gitt uttrykk for sin tilfredshet med Kråkøy Slakteri, både for sin kvalitet, produktivitet og fleksibilitet. Måsøval og Refsnes har nå likevel besluttet ikke å inngå ny slakteavtale med Kråkøy Slakteri etter 31. desember 2018», skriver Kråkøy Slakteri i en pressemelding fredag morgen.

Beslutningen fører til store utfordringer for Kråkøy Slakteri, som per i dag har 55 personer i arbeid.

Styret i Kråkøy Slakteri har umiddelbart satt i gang et arbeid for å finne alternative løsninger. Målet er å sikre fortsatt aktivitet på dagens nivå også etter kommende årsskifte.