500 liter diesel lekket fra SalMar-flåte i Møre og Romsdal

Nyheter
918

SalMar gjør grep etter dieselutslipp fra fôrflåte.

Det skal ha lekket 500 liter diesel fra en fôrflåte tilhørende SalMar på lokalitet Hjortholman i Smøla kommune natt til onsdag 19. desember.

Ifølge dokumenter som iLaks har fått innsyn i skal ansatte på anlegget ha meldt fra til 110-sentralen og Kystverkets beredskapssenter da de oppdaget utslippet tidlig på morgenen. Det skal ha vært rolig vær i området.

KART: Barentswatch

I en melding fra Kystverket til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet skriver førstnevnte at et filter i et aggregat på fôrflåten gikk tett, og dette førte til at den automatiske lensevakten hadde slått inn jevnlig og pumpet ut diesel. De ansatte hos SalMar observerte noe oljefilm inn mot merdene.

«Grunnet avstanden til området, utslippets karakter (pågått over natt, moderat mengde og stoppet i morgentimene) valgte Kristiansund brann og redning å ikke aksjonere på utslippet», skriver Kystverket i meldingen.

Konserndirektør for oppdrett i SalMar, Roger Bekken, bekrefter hendelsen overfor iLaks. Ifølge Bekken var oppstod det ingen fisk som gikk tapt etter dieselutslippet.

– Hva gjør dere for å unngå at liknende ting skjer i fremtiden?

– Det er krav om automatisk lensing, men vi hever nivået for innslag av lensing for å unngå små utpumpinger, svarer Bekken i en e-post og legger også til at selskapet vurderer tiltak for å bedre interne rutiner.