48.834 laks rømte da oppdrettsanlegg gikk ut av posisjon i storm

Nyheter
2072

Fire av ti merder på en Mowi-lokalitet ved Carradale North i Skottland fikk strukturelle skader da stormen «Ellen» traff anlegget 20. august.

Ifølge en pressemelding fra Mowi førte stormen og sterke tidevannsstrømmer til at anlegget skiftet posisjon etter at ankerfestene på havbunnen løsnet. Etter å ha undersøkt anlegger skriver Mowi at det kan tyde på at årsaken til at ankrene løsnet var at fortøyningstau røk av. Tauene er nå sendt til et tredjeparts testanlegg i Aberdeen, og vil bli videre undersøkt.

BBC har publisert en artikkel, som skal vise dronebilder av ødeleggelsene på anlegget.

FOTO: Mowi

Ifølge Mowi ble det umiddelbart prioritert å sikre merdene samt ivareta ansatte, kontraktører og fisk inntil stormen hadde stilnet. 25. august var seks av merdene tilbake i posisjon. 

– Gjenopprettingsoperasjonen ble fullført av et team med opplært personale og serviceteknikere uten skade eller hendelse, skriver Mowi.

Fisken i de resterende fire merdene har enten blitt slaktet (125.900 fisk), fjernet som dødfisk (30.616 fisk) eller har rømt (48.834 fisk). 

Før hendelsen oppstod var det totalt 550.700 fisk på lokaliteten med en gjennomsnittsvekt på 4,2 kilo.

FOTO: Mowi