30 oppdrettselskaper kjøpte laksevekst for nær seks milliarder kroner

Nyheter
1755

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført.

Nærings- og fiskeridepartementet holdt tirsdag auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som god, og gir en vekst i norsk oppdrettsnæring på mer enn tre prosent.

– Nå har vi solgt nye laksetillatelser for rekordhøye seks milliarder kroner, dobbelt så mye som forrige auksjon. Dette bekrefter at vi har en framoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Det var 42 selskap påmeldt i auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27.189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Tildelt kapasitet og samlet vederlag per produksjonsområde:

Produksjonsområde

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (mill. NOK)

1: Svenskegrensen til Jæren

                           977

                                                        152

2: Ryfylke

                         2.082

                                                        395

6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

                         6.384

                                                     1.545

7: Nord-Trøndelag med Bindal

                         2.915

                                                       629

8: Helgeland til Bodø

                         3.648

                                                        798

9: Vestfjorden og Vesterålen

                         3.855

                                                        984

11: Kvaløya til Loppa

                       2.481

                                                        545

12: Vest-Finnmark

                         4.005

                                                        759

13: Øst-Finnmark

                           842

                                                        168

Totalt

                       27.189

                                                     5.975

 Selskap som kjøpte tillatelser i auksjonen:

Selskap

Kjøp av kapasitet (tonn MTB)

Samlet vederlag (NOK)

Ballangen Sjøfarm AS

                                                    292

                                                            75 067 068

Bremnes Seashore AS

                                                    527

                                                            99 929 740

Cermaq Norway AS

                                                 1774

                                                            451 346 521

Eidesvik Laks AS

                                                    386

                                                            73 193 320

Eidsfjord Sjøfarm AS

                                                 1984

                                                          462 895 641

Emilsen Fisk AS

                                                    400

                                                            86 277 600

Erviks Laks og Ørret AS

                                                     455

                                                          110 115 005

Finnøy Fisk AS

                                                    115

                                                            21 806 300

Gratanglaks AS

                                                    130

                                                            33 420 270

Grieg Seafood ASA

                                                    527

                                                            99 929 740

Knutshaugfisk AS

                                                    780

                                                         188 768 580

Kobbvåglaks AS

                                                 1000

                                                          218 792 000

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

                                                 1000

                                                          218 792 000

Lerøy Seafood Group ASA

                                                   355

                                                             70 680 855

Lofoten Sjøprodukter AS

                                                         5

                                                              1 285 395

Lovundlaks AS

                                                    623

                                                          136 307 406

Midt-Norsk Havbruk AS

                                                 1101

                                                          237 479 094

Mowi ASA

                                                 1758

                                                          300 505 220

Måsøval Fiskeoppdrett AS

                                                2000

                                                          484 022 000

Nordlaks Oppdrett AS

                                                    200

                                                            50 240 400

Norway Royal Salmon ASA – NRS Farming AS

                                                 1050

                                                          199 101 000

Rogaland Fjordbruk AS

                                                    527

                                                            99 929 740

Salaks AS

                                                    100

                                                            25 707 900

Salmar Farming AS

                                                 8057

 1 760 276 652

Seløy Sjøfarm AS

                                                    650

                                                          142 214 800

Sinkaberg-Hansen

                                                    300

                                                            64 708 200

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

                                                       93

                                                            20 414 430

Vega Sjøfarm AS

                                                    183

                                                            40 038 936

Wenberg Fiskeoppdrett AS

                                                    192

                                                           42 008 064

Øyfisk AS

                                                    625

                                                          159 792 675

Totalt

 27 189

 5 975 046 552