14 millioner rogn fra Lochailort

Nyheter
662

Det er et massivt grønnfarget bygg Marine Harvest har ført opp på våtmarkene og myrene bak herregården Inverailort House i Lochailort. Resirkuleringsanlegget ble åpnet i 2013. Det er et kombinert klekkeri og settefiskanlegg, med 31 tanker i startfôring pluss ytterligere 24 tanker for påvekst.

På denne tomten etablerte Unilever sitt lakseklekkeri Marine Harvest i 1965.

Norsk
Men selv om Marine Harvest har drevet fiskeoppdrett her siden midten av 1960-tallet, er det ikke skotske lakseegg selskapet har i klekkeriet.

– Vi henter all vår rogn fra Norge. Vi har ikke et eget avlsprogram i Skottland. Det er noe vi i Marine Harvest har lyst til å etablere, sier Allan MacDonald til iLaks.

Skotten leder resirkuleringsanlegget til Marine Harvest på selskapets arnested, Lochailort, midtveis mellom Fort William og Mallaig.

Anlegget har fire uavhengige klekkerier, hvor hvert tar 2,2 millioner rogn.

– Ifjor tok vi 14 millioner egg i desember og inn i 2016. Dødeligheten på rognen er omlag to prosent, legger han til.

Allan MacDonald leder klekkeriet i Lochailort

Flaskehals
Karene i startfôringsdelen av anlegget er tomme.

– Yngelen er tatt ut idag, er jeg redd, sier MacDonald. – Vi har flyttet inn 2,2 millioner fisk de siste tre dager.

Han viser vei inn til påvekstkarene.

– Smolten vi har vil vokse til 140 gram. Det er mer om antallet vi har produseres enn størrelsen, sier han om produksjonens flaskehalser.

– I Norge og på Færøyene planlegger stadig flere å produsere stor smolt, ikke minst av hensyn til lusebekjempelse. Er det et fokus her?

– Ja, det er et fokus. Vi kan ta smolt herfra til et annet sted og la den vokse til 400-500 gram.

Automatisert
Han lener seg ut over et stort kar, og sier: – Disse er åtte gram. De skal i sjøen i august. De er da omtrent 100 gram. De til være rundt 35 gram når vi vaksinerer dem.

– Vi produserer normalt fem millioner smolt og seks millioner yngel. Vi vaksinerer fisken her også. Vi vaksinerte 7,5 millioner fisk ifjor, sier han, og viser frem anleggets automatiserte vaksinemaskiner.

Marine Harvest tar smolten rett fra ferskvann til saltvann.

I likhet med mange andre smoltanlegg i Skottland, ligger ikke dette nær sjøen. Det betyr at sjøklar settefisk fraktes med tankbil, vanligvis til Mallaig, 30 minutter unna, og videre i brønnbåt til sjøanleggene som ligger langs den opprevne skotske vestkysten.

På samme vis som andre resirkuleringsanlegg har også dette et omfattende arrangement med filtre: Degassing, UV-filter og biofilter.

– Vi tar ut så mye CO2 som mulig. Ozon holder vannet rent for sopp, forklarer MacDonald.