11 ganger dyrere å bygge lakseproduksjon på land enn i sjø

Nyheter
1392

AKVA groups estimat tyder på at laks på land blir for aktører med dype lommer.

Som leverandør av produksjonsteknologi for både landbasert og sjøbasert oppdrett, vet bryneselskapet bedre enn de fleste hvilke investeringer som må legges ned for å kunne produsere et kilo laks.

Tirsdag hadde AKVA group sin kapitalmarkedsdag. Og i presentasjonsmaterialet fremgår det hvilket investeringsbehov utstyrsleverandøren ser for seg i de neste ti år.

Les også: AKVA group ser laksevekst på 1-2 millioner tonn på ti år. Men kommer veksten til sjøs eller til lands?

Enorme investeringer
Et paradigmeskifte mot landbaserte oppdrettsanlegg vil kreve enorme investeringer, frem mot 2030 – og i tiden videre. Et såkalt «bull case», et scenario der verdens landbaserte lakseproduksjon øker med 800.000 tonn frem mot 2030, vil innebære investeringer på hele 160 milliarder kroner. Til sammenligning vil en produksjonsøkning på 1,1 millioner tonn i sjø kreve investeringer på 20 milliarder kroner.

Fordeles dette per kilo laks, skisserer AKVA group med dette investeringer på 200 kroner per kilo laks på land. Mens laks i sjø, hvor investeringene stort sett er merder og fôrflåter, er 18,18 kroner.

Dyrere
Investeringsnivået AKVA group her drar opp støttes av de landbaserte oppdrettselskapene på børs:

I sin andre kvartalsrapport anslo floridaoppdretter Atlantic Sapphire capex-estimater på cirka 22 dollar (195 kroner) per kilo laks.

Andfjord Salmon har ambisjoner om å investere 5,3 milliarder kroner for å innfri sine langsiktige produksjonsplaner på 90.000 tonn. Det betyr investeringer på «cirka 60 kroner per kilo», ifølge selskapet selv.

Salmon Evolution guider et investeringsbehov på tre milliarder kroner for deres anlegg for produksjon av 36.000 tonn laks årlig. Det er 108 kroner per kilo.

Gratis konsesjoner
Andfjord Salmons gjennomstrømninganlegg på Andøya er følgelig det klart billigste i denne sammenhengen. Men det er fortsatt mer enn tre ganger dyrere enn et sjøbasert oppdrettsanlegg.

Det betyr selvsagt at det blir vesentlig mer krevende å forrente og få avkastning på investert kapital på land enn i sjø.

Så skal det avslutningsvis også nevnes at de landbaserte oppdretterne ikke betaler fem øre for sine konsesjoner. Og det kan endre regnestykket dramatisk – i deres favør – hvis de evner å produsere laksen til en kostnad som er konkurransedyktig og gir overskudd med gjeldende markedspris for laks.