Viser frem næringen

Nyheter
926

 

«Mellom bakkar og berg…
…ut med havet, heve Steinvik Fiskefarm fengje sin heim.» Grunnlagt i 1986 av far og sønn, Inge Helge og Alex Vassbotten, har Steinvik Fiskefarm nesten tretti år med fartstid i næringen og mye historie å vise til i både oppgang- og nedgangstider. Generasjoner av «Steinvikinger» har tjent til livets brød som fiskerbønder på Steinvik, og overgangen til havbruk var derfor naturlig. I dag har familieoppdrettet vokst til et moderne selskap som produserer 10.000 tonn med laks og ørret fordelt på syv lokaliteter i kommunene Flora og Askvoll.

Rik historie
Lokaliteten Steinvik var selskapets aller første konsesjon og fungerte således som et springbrett for videreutvikling av bedriften, men det er ikke bare havbrukshistorie knyttet til denne plassen: i andre verdenskrig ble et britisk bombefly skutt ned av et tysk jagerfly ved Steinvik, og vraket ligger på havbunnen den dag i dag. Det britiske mannskapet reddet heldigvis livet, godt hjulpet av innsatsen til nabogården. Arvid Vassbotten, far og bestefar til Steinvik-gründerene, reiste et monument av flypropellene til bombeflyet på Steinvik til ære for mannskapet som risikerte livene sine for å frigjøre Norge.

Fisken er høydepunktet
Etter ett år med planlegging og arbeid ble visningssenteret til Steinvik åpnet i 2011. Her blir en mottatt med åpne armer av Vassbotten-familien som tar seg av den daglige driften og omvisning på visningsanlegget. Anne Karin Vassbotten, daglig leder av senteret, kommenterer «det er viktig for oss at besøkende sitter igjen med en god forståelse av hvordan et oppdrett blir styrt, og med økt kunnskap om næringen generelt. Tar du turen til Steinvik vil vi først gi deg en innføring i historien til selskapet og næringen, de ulike oppgavene og utfordringene til en røkter, og forklare livssyklusen til en oppdrettsfisk. Sist men ikke minst så tar vi deg med ut på merdkanten slik at du kan få se fisken – noe som for mange er høydepunktet i omvisningen.»

Økende popularitet
Besøkstallet til visningssenteret har økt jevnt og trutt. I åpningsåret 2011 tok firehundre besøkende veien til Steinvik, og tre år etter, i 2014, har det blitt en dobling og vel så det med nihundre besøkende hittil i år. Dette er ikke verst for et visningsanlegg som ligger grisgrendt til i mellom småbyene Florø og Førde. Anne Karin Vassbotten tilføyer «vi var litt forsiktige med markedsføringen i begynnelsen, men vi har merket en betydelig økning i besøkstallet i fra både innland og utland. Hver vår arrangerer vi åpen dag med aktiviteter for unge og gamle, for eksempel quiz, fiskekonkurranse, grilling av laks rett i fra merden, båt-turer og demonstrasjon av redningsselskapet med båt og helikopter.»

 

I en tid da museene i Sogn og Fjordane opplever en nedgang i besøkstallet opplever Steinvik Fiskefarm Visningssenter det stikk motsatte – kanskje en indikator på folks interesse for moderne norsk havbruk og muligheten til å oppleve et dynamisk og «levende» museum.

Knuser myter
Visningsanleggene gjør en viktig jobb i å skape et positivt omdømme for næringen. Havbruk blir forvandlet i fra et litt mystisk, fjernt konsept som er godt synlig i fjordene, dog utenfor rekkevidde, til et håndgripelig virke som en kan ta og føle på. En betydningsfull del av dette arbeidet er å knuse myter og rykter som sirkulerer om norsk havbruk, men vel så viktig er det å rekruttere og motivere unge til å satse på havbruksnæringen – Norges nest viktigste næring.

«Vi har behov for kompetente, fremtidsrettede, unge mennesker som kan føre næringen videre og sørge for at norsk havbruk er vel så viktig i fremtiden, om ikke enda mer enn nå», legger Vassbotten til. «Derfor arrangerer vi gründercamp på Steinvik Fiskefarm hvert år med skoleelever, og lager tilpassede omvisninger for studenter i alle aldre. Dette har vi fått positiv tilbakemelding på.»

Artikkelen er hentet fra bladet Norsk Sjømat, etter tillatelse fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening.