Svekkelsen av fellesskapstanken fortsetter

Meninger
1136

Vi kan nå lese et høringsnotat fra departementet angående forskriftsendring vedrørende eksport av fisk og fiskevarer. Departementet foreslår å redusere markedsavgiften fra dagens nivå på 0,75 pst til 0,4 – 0,5 pst.

Norges Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) synes det er trist og veldig beklagelig at dette vurderes, og mener at dette ikke vil tjene norsk sjømatnæring over tid.

Verdien av felleskapsmodellen som har gjort norsk sjømat synlig, og gitt den en posisjon i det globale markedet er unik. Det er få næringer som kan sammenlignes. Når de store aktørene har flagget at de ønsker å gjøre den generiske markedsføringen selv, glemmes et vesentlig poeng. Sjømatrådets og norsk sjømatnærings store styrke er nemlig beredskapen. For sjømatens omdømme er det en tydelig sammenheng mellom markedsføring og beredskap. Den sterke posisjonen som norsk sjømat har fått internasjonalt er et resultat av at vi gjennom nettopp Sjømatrådet har tenkt helhetlig rundt omdømme. Det vil si at næringen har sett verdien av å bygge og sikre et godt omdømme, like sterkt som å reparere når omdømmet er svekket. NSL advarer derfor mot å forrykke denne balansen.

NSL håper ikke at vi er de eneste som ser og erfarer hver eneste uke at det er helt essensielt med lokal tilstedeværelse på utekontorene til sjømatrådet, og dette er vesentlig for å kunne gjøre en god beredskapsjobb.

Dette er i første omgang kritisk for små mellomstore bedrifter, og vil trolig gjøre de store større ved å begrense markedsmulighetene.

NSL er tilfreds med at styresammensetningen nå skal velges ut fra kompetanse. Det er noe NSL har kjempet for lenge.