Renser fôrslangene

Nyheter
1678

Fôring over tid skaper påslag av fôrstøv og fôrfett som han hope seg opp i slanger og røropplegg og skape problemer.  Ved delvis tette slanger og rør vil det bli en hastighetsøkning på luften som igjen gir en hastighetsøkning på pelleten. Økt hastighet kan forårsake knusing av fôr og i verste fall opphoping og blokkering av rør.

Preventiv rengjøring av fôrslangene er kritisk for å forhindre gjengroing av rør, forenkle vedlikehold og redusere nedetid av oppdrettsanlegget. AKVA group har nå lansert et helt nytt konsept for automatisk rengjøring av fôrsystemet.

– Tanken var at dersom man på en enkel måte kunne få injisert en renseplugg i luftstrømmen så ville det være praktisk mulig å blåse en plugg gjennom fôrslangene jevnlig for å unngå oppsamlinger og avleiringer. Etter mye prøving og en lang rekke tester kom vi frem til denne løsningen, forteller Jan Inge Tjølsen, leder for R&D avdelingen på Bryne i AVA group Nordic.

Piloten har nå vært i produksjon med gode resultater, og den nye Feed Pipe Cleaneren er nå releaset fra utviklingsavdelingen i AKVA group. Feed Pipe Cleaneren er motordrevet og utstyrt med et rensepluggmagasin. Ved å trykke på en knapp sender man en kuleformet gummisvamp fra magasinet og ut gjennom systemet.

– Det neste skrittet i utviklingen vil være å koble dette systemet til fôringskontrollen, AKVAconnect Feeding, for å muliggjøre automatisk injeksjon av rensepluggene, fortsetter Tjølsen.

Dette systemet vil ikke bare bidra til en mer stabil drift og forenklet vedlikehold. Preventivt renhold vil også kunne gi positive utslag på bunnlinjen til oppdretterne. Dårlig rengjøring av fôrslanger vil kunne resultere i mer skadet fôr (støv). Hvis man regner ut fra en årlig produksjon på 5000 tonn, en fôrfaktor på 1,2 og 0,5 prosent ekstra fôrsvinn, vil dette resultere i 30 tonn tapt fôr med en direktekost på kr. 300.000. Tar man utgangspunkt i en laksepris på 36kr/kg så vil dette utgjør en tapt tilvekst på kr. 900.000 pr år.

– Fôrsvinn og driftsstans er bare eksempler på hvor store utslag tiltetning av fôrslanger kan få, det kan med andre ord være mye å hente gjennom optimalisert drift og preventivt vedlikehold. Vi utvikler først og fremst teknologi med det formål å bedre bunnlinjen til våre kunder. Vi satser på innovasjon og søker hele tiden å løse de utfordringene som vi vet at våre kunder står ovenfor, og derved øke deres lønnsomhet, avslutter Tjølsen.