Prisene faller tilbake

Nyheter
1118

– De var ganske optimistiske i går. Da snakket de fleste om stabile priser, noen snakket sågar opp at prisene skulle opp. Men sånn det ser ut i dag, ser det ut til at en er ned et par-tre kroner, sier en vestlandsk oppdretter til iLaks.

Han viser til følgende laksepriser: – 40-41 kroner på 3-6 kilo i sør.

Volumdrevet
– Det vært en del uvær i nord, og da skal dette volumet her tas igjen i neste uke. Da blir det mer fisk enn det en hadde ventet, forklarer han.

– Det har lurt oss denne uken, kanskje en har trodd volumet var høyere denne uken. Og så har kronen styrket seg – nå forsvinner eksportørmarginen vekk i vekslingskursen. Så det er nok med på å dra lasset, legger han til.

Men det er ingen krisestemning blant oppdretterne.

– Hvis prisen holder seg over 40 kroner, så er det å leve med for de fleste, sier han.

Stille marked
– Det datt litt sammen. Det bør ligge rundt 40 kroner, sier en eksportør om prisen. – Det er veldig trått ute. Det tåler ikke noe volumøkning dette markedet før det går gale. Og jeg har på følelsen at det kommer mer fisk, sier han og beskriver markedet som stille.

Flere danske foredlingsbedrifter iLaks har snakket med sier at de har en god del fisk på fryselager, kjøpt på atskillig lavere priser enn i dagens marked. De venter også økt tilbud, og lavere priser, mot slutten av mars grunnet utløpet av regjeringens krisevedtak for MTB.

– Det faller til 40 kroner i sør og 39 kroner i nord (3+ til oppdretter), sier en eksportør. – Det er det vi betaler og det vi kjøper på. Det går mye mindre flyfisk neste uke, siden kinesisk nyttår starter da.