Marine Harvest selger seg ut av Norway Seafoods

Nyheter
1058

Marine Harvest satt opprinnelig på en aksjeblokk på 11,9 prosent av aksjene i Aker Seafoods. Ideen bak oppkjøpet var opprinnelig å få flere bein å stå på, samt å se på synergier, særlig på markedssiden, mellom laks og hvitfisk.

To selskaper
Etter at det Røkke-kontrollerte fiskeriselskapet ble splittet i to, satt Marine Harvest med to eierposter: En i det børsnoterte fangstselskapet Havfisk og en i foredlings- og salgsselskapet Norway Seafoods. Marine Harvest ble med det nest største eier i to forskjellige fiskeriselskaper.

Sist fredag opplyste Marine Harvest om salget av samtlige aksjer i Havfisk. Oppgjøret her var 252 millioner kroner, noe som skal være på linje med det Marine Harvest opprinnelig ga for aksjene i Aker Seafoods.

Les også: Marine Harvest casher inn 252 milloner i Havfisk

Ukjent pris
Idag kan oppdrettskjempen bekrefte at også aksjene i Norway Seafoods er solgt. Marine Harvest kontrollerte frem til 26. mai 10,1 millioner aksjer i Norway Seafoods.

– Jeg kan bekrefte at aksjene er solgt, skriver kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest i en epost til iLaks. Han kjenner ikke til salgprisen for aksjene.