Lønnshopp for oppdrettsnæringen

Nyheter
1189

Heltidsansatte i fiskeoppdrett hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 000 kroner per 1. oktober 2014. Dette er 5,5 prosent, eller 2 200 kroner mer enn på samme tidspunkt året før.

Det opplyser Statistisk Sentralbyrå.

Ledere hadde en tilsvarende gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 66 200 kroner, en økning i snitt på 5,2 prosent, eller 3 300 kroner fra oktober 2013.