Foreslår frislipp på land

Nyheter
981

– Ja, vi foreslår at det lages en egen type tillatelse som skal kunne gis uten vederlag og uten antallsbegrensning, sier Jens Christian Holm til Dagens Næringsliv.

Holm er direktør i Fiskeridirektoratet og har vært leder for arbeidsgruppen som i dag publiserer sin rapport «Laks på land».

– Det er den private eiendomsretten som gjelder på land. Den som skal starte et landbasert anlegg må betale leie eller kjøpe arealet anlegget skal ligge på. Dagens regime innebærer at den som vil etablere et slikt anlegg på land både må betale vederlag til staten samt til landeier. Det blir ikke nøytralt, mener Holm.

I rapporten kommer det frem at det globalt er etablert 12 matfiskanlegg for laks på land basert på RAS-teknologi (Recirculating Aquaculture Systems) – to av disse i Danmark.

– Hvis vi skulle sagt nei til landbaserte anlegg og det så skulle vise seg at dette utvikler seg til å bli en konkurransedyktig og levedyktig teknologi, ja, da ville vi kun oppnå at utviklingen skjer andre steder i verden. Da vil norsk teknologi, leverandørindustri og norske oppdrettsselskaper miste konkurransemuligheter. Det vil være en tapt mulighet for landet vårt, mener Jens Christian Holm som ikke tør spå om slike landbaserte anlegg vil bli utbredt de kommende årene.

Holm får støtte fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Vi ville forsømt oss om vi ikke også hadde vurdert oppdrett andre steder enn langs kysten. Det jeg er opptatt av er at vi skal regulere næringen basert på miljøkrav og bærekraft. Vår oppgave er ikke å definere hva slags teknologi næringen skal benytte seg av, sier Aspaker i en kommentar.