Florøselskap vil investere rundt 840 millioner kroner i landbasert oppdrett

Nyheter
5765

INC jobber for tiden med finansiering av et landbasert basert anlegg til 800 millioner kroner på Gaddholmen i Florø. Men først skal et pilotanlegg til 40 millioner kroner bygges.

Det skriver Firdaposten.

Prosjektet heter Green Atlantic Salmon, og som det det ligger i navnet, det skal tenkes grønt. Ønsket er å kombinere et landbasert produksjonanlegg for laks med en hydrogenfabrikk med en kapasitet på 10.000 tonn.

– «Avfallsstoffet» i hydrogenproduksjon er ren oksygen, som vi kan bruke direkte i lakseproduksjonen, sier økonomidirektør i INC Invest, Roald Førde, og legger til at hydrogenproduksjon også frigjør mye varmeenergi.

Førde har fått med seg direktør Bjørn Lillelien i Havlandet Havbruk. I tillegg hentes det inn kompetanse fra Havlandet Marin Yngel (HMY), og pilotanlegget som er planlagt skal ligge rett ved siden av HMY. En konsesjon til produksjon av matfisk i pilotanlegget er allerede på plass.

Førde har tro på at landbasert produksjon av laks kan bli like kostnadseffektivt som tradisjonell merdoppdrett.

– Prisen på nye konsesjoner i sjøer svært høy, mens konsesjoner på land er gratis.

Han begrunner det også med ekstrakostnader knyttet til bekjempelse av lus i sjøen, samt trafikklyssystemet som hindrer produksjonsvekst i Sogn og Fjordane.