Bygger to RAS-anlegg med 120.000 fisk på Marineholmen

Nyheter
2417

Bergens fiskeri- og oppdrettscluster får styrket sine fasiliteter.

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) utvider kapasiteten for produksjon av forsøksfisk. To nye landbaserte oppdrettsanlegg (RAS-anlegg) er etablert i lokalene på Marineholmen. Målet er at inntil 99 prosent av vannet i RAS-anlegget skal kunne gjenbrukes.

Økt forsøkskapasitet

ILAB klekker lakserogn og fôrer opp settefisk slik at forskere på Marineholmen har jevn og stabil tilgang på forsøksfisk av god kvalitet. Tidligere har forsøksfiskproduksjonen foregått i laboratorier opprinnelig bygget for avanserte fiskeforsøk. De siste ti årene har ILABs kapasitet for utleie av fiskelaboratorier til forskere vært sprengt. Med etableringen av de nye RAS-anleggene frigjøres nå mye plass, og dermed kan forsøkskapasiteten økes.

– Det er veldig viktig for oss at forskningsinfrastrukturen på Marineholmen bygges ut ytterligere. Det er en styrke for Marineholmen at vi kan tilby leietakerne våre moderne forskningsfasiliteter, sier Markedsdirektør i GC Rieber Eiendom, Øyvind Ramberg.

Doblet fiskeproduksjon
Settefisken som produseres hos ILAB brukes primært til fiskehelseforsøk som vaksineutvikling og lakselus/AGD-forsøk.

– Med de nye anleggene kan den årlige settefiskproduksjonen dobles. 120 000 fisk kan dermed svømme rundt i de nye, store karene på Marineholmen, forteller Reidar Handegård som er daglig leder i Stiftelsen ILAB.