Broodstock Capital kjøper aksjemajoriteten i Maritech Systems

Nyheter
3327

Sjømatinvestor Broodstock Capital blir majoritetseier i Maritech Systems, som leverer programvare og digitale løsninger til sjømatnæringen. 

Maritech tilbyr en komplett programvareløsning for sjømatnæringen. Selskapets hovedprodukt er en skreddersydd handelsplattform for sjømat som er markedets mest utbredte løsning blant norske tradere, produksjonsbedrifter og oppdrettsselskaper. Maritech tilbyr også en skybasert programvare som sporer fisk fra oppdrettsanlegg og fiskeri til produksjon og foredling, salg og distribusjon, helt til forbrukerens middagstallerken.

– Selv om Maritech allerede tilbyr en foretrukket handelsplattform, er digitaliseringstrenden i næringen fortsatt på et tidlig stadium. Maritechs sporingsprogramvare vil gjøre det mulig for bransjeaktører å effektivisere virksomheten deres gjennom hele verdikjeden. Vi ser allerede tegn til at nåværende og eksisterende kunder, både i Norge og internasjonalt, har som mål å kapitalisere på den forventende digitaliseringsbølgen i sjømatsektoren. Investeringen vår i Maritech gjenspeiler dette, sier Kjetil Haga, partner i Broodstock Capital.

Investeringen i Maritech er i tråd med Broodstock Capitals strategi om å investere i markedsledere innen vekstnisjer i sjømatnæringen.

Etter transaksjonen, som ble signert i dag, eier Broodstock Capital 52 prosent av aksjene i Maritech. Øvrige aksjonærer er Midvest Fondene (36 prosent), Bølgen Invest (10 prosent), og Mette Kamsvåg, som er styreleder i Maritech (2 prosent).

Verdien av 100 prosent av aksjene i Maritech er beregnet utfra en multippel på 6-7 x forventet EBITDA-resultat for 2017.

Maritechs historie strekker seg helt tilbake til 1975, men dagens virksomhet ble etablert i 2012 da programselskapet ble skilt ut fra Akva Group. I dag har Maritech nærmere 300 kunder, inkludert de største sjømatselskapene i Norge. Selskapet sysselsetter omtrent 60 medarbeidere. Maritechs hovedkontor ligger i Averøy, mens det største kontoret ligger i Molde. Selskapet har ytterligere norske kontorer i Oslo, Harstad og Tromsø, samt internasjonale kontorer i Halifax, Canada, og i Seattle, USA. I løpet av 2017 har Maritech styrket selskapets posisjon innen digitalisering og IoT (internet of things) gjennom å bli majoritetseier i Lillebakk Engineering AS. Janne T. Morstøl er konsernsjef i Maritech.

– Å få Broodstocks bransjekunnskap og finansielle muskler om bord i Maritech vil til syvende og siste komme kundene våre til gode. I dag er Maritech primært et programvareselskap. Nå skal vi trappe opp teknologiutviklingen for å gjøre kundene våre i stand til å utnytte de store datamengdene deres på en enda bedre måte. Å analysere og lære fra denne informasjonen vil gjøre kundene våre i stand til å fatte bedre beslutninger og drive virksomheten deres enda mer kostnadseffektivt, sier Mette Kamsvåg, styreleder i Maritech.

Kamsvåg fortsetter i rollen som styreleder i selskapet. Jan Erik Løvik og Kjetil Haga, henholdsvis managing partner og partner i Broodstock Capital, går også inn i styret, som består av totalt seks personer.