Bekreftet ILA-påvisning på Færøyene

Nyheter
780

Mistanken om patogene ILA-virus ved oppdrettslokaliteten A-73 Hvannasund Nordur har
nå blitt bekreftet. Det opplyser Bakkafrost i en børsmelding mandag kveld.

A-73 Hvannasund Nordur har vært under økt overvåkning siden juli 2016, da en rutinemessig overvåkingstest resulterte i mistanke om at fisk var infisert av patogene ILA-virus.

I mars i år besluttet Bakkafrost, som driver lokaliteten, å høste de gjenværende fisk på oppdrettsanlegget. Den forserte innhøstingen er forventet å være ferdig i midten av april, og Bakkafrost opprettholder årets forventede slaktevolum på 53.500 tonn sløyd vekt.

Bekreftelse av sykdomsfremkallende ILA-virus i A-73 Hvannasund Nordur resulterer i en forlenget brakkleggingsperiode på minst seks måneder etter at lokaliteten er tømt for fisk, opplyser Bakkafrost.