World Heritage Salmon sikrer seg langsiktig rognavtale

Nyheter
703

World Heritage Salmon (WHS), som skal produsere laks i de nedlagte olivingruvene i Raudbergvika i Synnylvsfjorden har inngått en femårs samarbeidsavtale med Benchmark Genetics (BG) for kjøp av rogn tilpasset landbasert produksjon, samt gjensidig kompetanseutveksling.

WHS planlegger inntil 100.000 tonn årlig matfiskproduksjon, og estimerer et årlig rognbehov i størrelsesorden 20 – 25 millioner rognkorn jevnt fordelt gjennom ett kalenderår.

Leveringsavtalen går over fem år, fra 2023 frem til 2027 med en videre opsjon for ytterligere fem år.

Kontraktspartnerne skal utveksle erfaring og kompetanse knyttet til landbasert oppdrett både i prosjektfasen, og når smolt og matfiskanlegget er kommet i drift.

Roger Hofseth, styreleder i WHS

Sikrer seg genetikk
Roger Hofseth, styreleder i WHS sier i en pressemelding at selskapet har valgt å sikre seg genetikk på et tidlig tidspunkt fordi de mener at dette er en av de viktigste innsatsfaktorene for å lykkes med landbasert produksjon i fremtiden.

-Benchmark Genetics har lang erfaring med landbasert oppdrett. Vi vil bruke tiden frem til at smolt- og matfiskanleggene står klare til å dele erfaringer og kompetanse for å redusere risiko, og sikre optimal produksjon, sier Hofseth i pressemeldingen.

20-25 millioner rognkorn i året
Anlegget som er under prosjektering i Synnylvsfjorden vil bestå av 15 tuneller med tanker. Hver for seg vil de utgjøre selvstendige biologiske soner.

Hofseth sier at biosikkerhet er en av årsakene til at de valgte BG som leverandør.

-Deres strategi med landbasert stamfisk og rogn, og et omfattende screeningprogram gir oss den tryggheten vi behøver for å redusere den biologiske risikoen i produksjonen.

-Når vi er i full drift skal vi legge inn rogn tilsvarende 20 – 25 millioner rognkorn i året. Det sier seg selv at vi vil ta inn rogn gjennom hele året, også sommerstid. Benchmark sin leveringsdyktighet på off-season rogn har også vært en viktig faktor i valg av dem som vår samarbeidspartner, avslutter styrelederen.

-Vi ser frem til å samarbeide med World Heritage Salmon i årene som kommer, sier Geier Olav Meligen i BK

– Skiller seg fra andre landbaserte prosjekt
Geir Olav Melingen som er kommersiell direktør hos BG er fornøyd med at nok en landbasert aktør velger genetikk fra selskapet.

-Vi ser frem til å samarbeide med World Heritage Salmon i årene som kommer. De har valgt en spennende teknologisk løsning som skiller seg fra andre landbaserte prosjekter vi har avtaler med. Kompetanseutveksling er svært verdifullt for å skape fremskritt på produktutvikling, og til å gjøre forbedringer og tilpasninger i produksjonen. Derfor er nettopp erfaringsutveksling et element som er tatt med i denne kontrakten, avslutter Melingen.