Westcon Power & Automation har inngått avtale med BioMar

1056

I andre kvartal 2017 skal utvidelsen av fiskefôrselskapet BioMars produksjonsanlegg på Husøy utenfor Haugesund være operativt. For Westcon Power & Automation AS er avtalen om leveranse av elektro og automasjon selskapets største noensinne for et prosessanlegg, skriver selskapet i en pressemelding. Leveransen omfatter installasjon av overordnet kontrollsystem for fabrikken basert på Allen-Bradley plattform, energimonitorering, samt integrasjon av tredjepartsutstyr og eksisterende fabrikk.

En Milepæl
– Dette er en milepæl for oss av flere grunner. Ikke bare er det den største leveransen for et prosessanlegg vi har inngått. Det er også vår første, større avtale innenfor sjømatsektoren. Det åpner opp for nye muligheter, og det blir nå utrolig spennende å være med å bidra til det som vil være et produksjonsanlegg i verdensklasse, sier Frode Skaar, Leder for Salg & Forretningsutvikling i Westcon Power & Automation.

Ukjent verdi
Kontraktspartene vil ikke oppgi verdien av avtalen, som Westcon Power & Automation vant i konkurranse med flere anerkjente leverandører. Oppstart vil være i mai 2016 med ferdigstillelse i juni 2017, og prosjektet vil sikre arbeid for mange ansatte i Westcon Power & Automation i prosjektperioden.

– Vi kjenner kunden godt, og har god forståelse for behovet i prosessene de skal i gang med. Samtidig er vi en komplett elektro- og automasjonsleverandør som tilbyr den riktige kompetansen og en geografisk nærhet, sier Skaar.

Erfaring og kompetanse
Tidligere i år kunne Westcon Power & Automation melde om inngåelsen av en fireårig driftsavtale for elektro og instrumentering med Statoils gassprosesseringsanlegg på Kårstø.

– Vi ser at erfaringene og kompetansen Westcon Power & Automation gjennom mange år har tilegnet seg fra maritim sektor gir oss et godt grunnlag for å ta på oss oppdrag innenfor alle typer prosessindustri.