Wenberg med frontalangrep på Fiskeridepartementet

Nyheter
0

Fiskeoppdretter Geir Wenberg går igjen hardt ut mot departementet og kaller det hele en skandale etter at de trakk tilbake det han selv kaller et klarsignal for at de ville få utviklingskonsesjon for konseptet OceanTech i 2019.

Prosjektet fikk da klarsignal fra Fiskeridirektoratet om at de var innenfor regelverket for godkjenning på den semilukkede merden. Senere samme år ble trukket tilbake fordi de mente det var gjort for mange endringer fra de den opprinnelige søknaden.

Til iLaks forteller han at de leverte anke på avslaget allerede en måned etter at nyheten ble kjent, altså i desember 2019, men at de fremdeles venter på svar. Han forteller også at de har ved flere anledninger etterspurt kommentarer på anken, men at departementet ikke ønsker å kommentere før den aktuelle saken er oppe til vurdering.

Han mener det nærmest er en kompetanseglipp fra departementet og beskriver endringene som teknologiske fremskritt som ville gjøre innovasjonen hans enda bedre.

Her får han får han støtte fra samarbeidspartner, Idar Lindanger, prosjektleder i Nordic Blu Technology, et av selskapene eid av Wenberg Fiskeoppdrett.

ILLUSTRASJON: Fra OceanTECH-søknaden.

– Når de er ute etter innovasjon, men ikke ser at det vi har endret på er en forbedring av det vi opprinnelig sendte inn og som vi fikk klarsignal på, da har de ikke skjønt det. Det blir litt som at man bestiller en 2022-bil, men får levert en 2017-modell. Det er jo ingen i verden som ønsker det. Det var jo et konsept vi ønsket å utvikle, så da ville det være naturlig at konseptet vi søkte om i 2017, ikke ville være det samme i 2019, ei heller hva vi kunne levert i 2022, sier han.

Videre forteller han at det er selskaper som fikk tildelt utviklingskonsesjoner i 2019, som aldri fullførte ideene de søkte støtte til. Han peker også på den økonomiske gevinsten slike konsesjoner har for enkelte selskaper.

– Du kan tenke deg at du får tildelt en konsesjon som koster deg ti millioner kroner, men som da egentlig er verdt opp mot 200 millioner, da ser man verdien her. Det er kanskje dette regjeringen har sett, at det er et reelt inntektstap for de, legger han til.

Wenberg poengterer at de søkte om slik støtte for å utvikle konseptet han fortsatt har full tro på, men at det kan bli vanskelig når man skal sloss mot byråkratiet.

– Vi har forbedret produktet som vi hadde fått klarsignal for, men på grunn av nettopp disse forbedringene, ble vi fortalt at det ikke oppfylte kriteriene lenger. Det er for meg helt uforståelig, sier Wenberg til iLaks.

Han legger til at både partiene i nåværende regjering, som den forrige, har i partiprogrammene sine at de ønsker en grønn og bærekraftig fremtid for næringen. Det er derfor så hardt å svelge avslaget. Han mener at fremtiden for fiskeoppdrett er lukkede merder i havet og peker på driftskostnadene og andre utfordringer som han ser ved oppdrettsanlegg på land.

Lindanger sier at han har snakket med flere andre aktører som deler tankene deres. Han nevner videre at det er flere operatører som vurderer om de skal se til både Skottland og Canada for å utvikle innovasjonene og konseptene sine.

– Om ikke politikerne ser at det for første gang siden starten på eventyret, er nedgang i oppdrettsnæringen, så vil det se mørkt ut. Støre har selv nevnt at han ser at næringen dobler seg frem til 2030. Akkurat nå så tviler jeg på det, sier han.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver følgende i en epost til iLaks;

– Saken til Wengberg er til behandling i departementet. Vi kan ikke si noe nærmere om når saksbehandlingen er ferdig. Departementet har per i dag 21 klager på avslag på utviklingstillatelser til behandling. Vi behandler sakene så raskt som overhodet mulig. Sakene er store og komplekse, og det er store verdier involvert. Vi må derfor bruke den tiden som er nødvendig på hver enkelt sak.