Wenberg: – Det er så mange flere argumenter for å være i havet enn på land

Nyheter
0

Selv utenom skyhøye strømpriser som blåser gjennom det landbaserte oppdretts-Norge, mener Geir Wenberg at oppdrett, uansett strømpris, bør være i havet. 

– Det er så mange flere argumenter for å være i havet enn på land, sier han til iLaks.

Produksjonskostnadene og innhugget i naturen som landbaserte anlegg har, er to av argumentene han bruker i diskusjonen.

– Vi har ikke gjort egne utregninger på kostnadene, men det er det jo flere som har gjort og svaret er det samme. Det kommer aldri til å lønne seg på land.

– Det er viktig at fisken er der den skal være, i havet. Vi må passe på at avtrykket ikke blir større. Noe det tydelig er på land.

RAS
Wenberg har selv satset 600 millioner kroner på et RAS-anlegg og holder på å fullføre nye Wenberg Innovation Park på Fauske, som er under bygging sammen med Stingray. Han er fremdeles usikker på om næringen er på rett kjøl.

– Det som er det viktige er at man jobber sammen, selv om man er for RAS eller imot. Så lenge vi er åpne for den forskningen som kommer, så kommer vi garantert til å løse den floken. Vi er strålende fornøyd med anlegget vårt og våre samarbeidspartnere, men vi evner også å være kritiske.

Han sier at det er tydelige tegn på at smolt fra RAS har mye utfordringer og er usikker på om det i fremtiden er måten man ønsker å praktisere.

– Det er selvsagt vanskelig for bransjen å komme videre om man ikke er åpne om problemer og utfordringer som man kommer over. Selv om det er mange tilfeller hvor RAS-fisk faktisk fungerer helt fint, så er det dessverre ikke bare slik. Vi må la være å snakke rundt grøten.

– Vi må innrømme at måten vi praktiserer på nå, både kan og må bli bedre. Det skjer bare med samarbeid. Vi er nødt til å få det til.

Wenberg sin hovedbase i Skysselvika ved Fauske

Ikke realistisk
Wenberg sier han har vært i utallige diskusjoner og på foredrag hvor man skal selge inn store prosjekter på land, men at han til nå ikke har latt seg imponere.

– Det å pumpe havet på land, er i seg selv fullstendig feil.

– Vi bygget et settefiskanlegg for 1.000 tonn til 600 millioner kroner, og andre snakker om å bygge for 10-12.000 tonn på land. Det regnestykket får jeg ikke til å gå opp.

Han mener at det er mange gode selgere som forsøker å få oppdretten på land, men håper ikke at så mange biter på.

– De gjør en imponerende jobb, de som selger dette inn, sier Wenberg flirende.

– Det kan ikke sies å være annet enn imponerende når man henter inn emisjon etter emisjon, men så får de ikke noe til. De er ikke i nærheten av å gjøre hva de sier de skal. Det eneste de gjør, er å beskrive en potensiell mulighet, avslutter han.