Waynor Trading økte driftsresultatet med over 20 prosent

Nyheter
501

Nok et innbringende år for bergenseksportøren.

Waynor Trading driver med engroshandel av fisk og er en av de største eksportørene av laks fra Norge. Selskapet selger i all hovedsak til morselskapet Morpol som er lokalisert i Polen.

I 2018 ble det gjennomført et skift i leverandørgjeld og kundefordringer knyttet til at Mowi markets fakturerer dirkete til morselskapet Morpol. Dette fører til at Waynor Trading har fått et regnskapsmessig fall i omsetningen på 73,4 prosent.

På driften dro eksportøren inn 32,9 millioner kroner i 2018, og økte dermed driftsresultatet med 21,4 prosent. Driftsmarginen i selskapet økte fra 0,8 prosent i 2017 til 3,6 prosent i fjor.

«Egenkapitalen i selskapet blir ansett som forsvarlig siden en vesentlig del av leverandørgjelden er innen samme konsern, og også hele kundefordringen er til den økonomisk sterke konserngruppen», skriver styret i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Den frie egenkapitalen var ved årsskiftet 106,8 millioner kroner. Selskapets hadde ved samme tidspunkt en kortsiktig gjeld på 85,7 millioner kroner.

«Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende. Totale forpliktelser er mer enn dekket ved kortsiktig tilgodehavende alene», beretter styret.