VKM foreslår at nordmenn bør spise fisk 2-3 ganger i uken

Nyheter
0

En rapport fra vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), sier at helsefordelene ved å øke inntaket av fisk til 2-3 ganger i uken for nordmenn vil overveie risikoen for negative helseeffekter fra miljøgifter.

Av de 2-3 måltidene, eller 350-450 grammene, anbefaler også rapporten at minst 200 gram bør være fet fisk, som laks, ørret, sild og makrell. Dette er begrunnet med lavt Vitamin D inntak blant nordmenn.

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet, konkluderer med at et større inntak blant nordmenn vil kunne være med på å senke antallet av de kroniske og folkehelsesykdommene som rammer mange av de eldre aldersgruppene.

Den poengterer også at disse sykdommene utvikler seg over tid, og at kostvanene en har som ung ofte vedvarer i voksen alder. Derfor mener forskerne at det er viktig å ha et anbefalt inntak av fisk allerede i ung alder da dette vil ha betydning for senere kosthold og helsegevinst.