Vil stikke hull på verkebyllen med visningssenter for laks i Oslo-sentrum

Nyheter
1001

Kanskje det må en utenom næringen til for å kunne bevise at det går an å produsere laks i Oslofjorden. Mulig høres det ut som en sprø ide, men slettes ikke så dum for å synliggjøre næringen og bevisstgjøre folket om hva oppdrett av laks egentlig er.

Fjord Visjon startet som en ide blant venner om å lage et lokalt fjordbåtrederi, med TV serier og markedsføre Norge.

Midt i smørøyet i Oslo ønsker Mads Bækkelund i Fjord Visjon å plassere et visningssenter for laks. Med dette vil han, på en positiv måte, opplyse det norske folk om hva næringen driver med.

– Vi produserer nå kyst og fjord trafikk, og ”Oppdrag Sognefjorden” og ”Oppdrag Nord Norge”, som er serier som vises i mange land med en moderne, appellerende sportslig og sunn Norgesprofil. Nå ønsker jeg å benytte den samme merkevaren, og noe av den samme fremgangsmåten til å vise det norske folk, og andre land i Europa at lakseoppdrett er sunt, og har en positiv betydning, forteller Mads Bækkelund i Fjord Visjon til iLaks.

Bakgrunnen er utallige diskusjoner  om hvorfor næringen har så veldig dårlig image.

– Jeg har familie som startet med fiskeoppdrett i 1973 og flere nære venner og partnere i oppdrettsbransjen som er med meg. Blant dem er Åge Igland, som driver Norges sørligste oppdrett, Korshamn havbruk. Han har forøvrig aldri hatt lus eller sykdomsproblemer, forteller en svært engasjert Bækkelund.

Det er tydelig at dette er et prosjekt han brenner for, og hans positive tankegang er svært smittsom. Selvsagt bør man ha et visningssenter for laks i hovedstaden.

– Det blir ramaskrik
Nå har han søkt Fiskeridirektoratet om en visningstillatelse hvor han ønsker å etablere et visningssenter for laks midt i Oslo sentrum. Han forbereder i tillegg en søknad på fire FoU- konsesjoner i Oslofjorden, som snart vil bli levert inn etter omfattende undersøkelser. Dette har han jobbet med i to år.

– Det kommer til å bli ramaskrik, og jeg kommer til å få tusenvis av hytteeier på nakken. Det siste jeg hørte var en fyr som mente at lakselusen kommer til å smitte barna våre. Da viser det i alle fall hvilket behov det er for å opplyse det norske folk om hva oppdrettsnæringen driver med, sier Bækkelund.

Positiv sjel: Ønsket er å stasjonere fartøyet Fjord Visjon II fast ved kaien ved Fiskehallen i Oslo som vil ha konferanserom, prøvekjøkken, dusj, toalett og flere visningsrom. Det er også mye uteplass på kaien og Bækkelund vil samarbeide med Fiskehallen om andre arrangement.

Ingen grunn til å verne Oslofjorden
Han forteller videre at han har hatt mange samtaler med flere forskningsinstitusjoner for å finne ut om det går å drive lakseoppdrett i Oslofjorden.

– Svaret er at det går. Det er derfor ingen grunn til at beskytte denne fjorden fordi fiffen har seilbåt på Nøtterøy, spøker Bækkelund.

Det er i bunn og grunn to parallelle prosjekter, som går i hverandre.

– Jeg har søkt om en såkalt visningskonsesjon i Sogn og Fjordane, men samtidig vil jeg ha et visningssenter i Oslo. Der vil jeg skape dialog med alle innen media, fagfolk, politikere, oppdrettsbransjen og miljøvernere for å forsøke å stikke hull på den verkebyllen om at oppdrettslaks er så forferdelig farlig, forklarer Bækkelund.

Han tror grunne til at situasjonen har blitt sånn, er at næringen for lenge har gått på autopilot, uten å klare å håndtere alle utfordringene som kommer. I tillegg mener han det handler om at påstander som har blitt til sannheter, uten at noen har snakket om hva som egentlig er fakta.

– Det er ikke nok å «spy»ut reklamefilmer med en blid Arne Hjeltnes, men man må aktiv ut å gå i dialog. Derfor ønsker jeg et visningssenter i Oslo hvor alle sider og interesser kan forsøke å enes, sier Bækkelund.

Flytende visningssenter
Stort sett ligger dagens visningsanlegg isolert til. Hvis Bækkelund får det som han ønsker, vil han stasjonere fartøyet «Fjord Visjon II» fast ved kaien ved Fiskehallen i Oslo, som vil ha konferanserom, prøvekjøkken, dusj, toalett og flere visningsrom. Det er også mye uteplass på kaien og han vil samarbeide med Fiskehallen om andre arrangement. I tillegg vil det vil det bli modeller av ulike oppdrettsanlegg.

For å synliggjøre oppdrettsnæringen ytterligere vil han også tilby gratis frokost med laks til skolebarn i Oslo. Videre har han fokus på miljøvennlig drift og vil samle opp alt, eller så mye av slammet som mulig, og brenne det til biogass gjennom et eget mikrobiogassanlegg på land. Til slutt vil han etablere et lokalt slakteri og lokal matproduksjon, som betyr at et mindre antall laks slaktes hver dag for hånd etter mattilsynets prosedyrer.

Lang behandlingstid
– Problemet er at Fiskeridirektoratet har holdt på med søknaden i over ett år hvor de ikke kan bestemme seg for om jeg får lov eller ikke. Det er frustrerende at de ikke klarer å se det positive i dette, sukker Bækkelund.

Fiskeridirektoratet forteller at det stemmer at Bækkelund presenterte sitt visningskonsept for dem i møte 9. september 2015. Formell søknad om visningstillatelse kom inn mot slutten av september 2015.

– Fiskeridirektoratet avslo søknaden 16. februar 2016, og Bækkelund påklaget avslaget 1. mars 2016. Grunnen til at klagen ikke er behandlet er at vi har mye å gjøre. Av samme grunn tør vi heller ikke anslå når vi vil være ferdig med vår behandling av klagen. Nå har han mottatt varsler om saksbehandlingstid 1. mars og igjen 26. april, da med varsel om minst ytterligere tre måneders behandlingstid, sier Erlend Godø hos Fiskeridirektoratet til iLaks.

Lax Express bussen kommer til å gå til og fra oppdrettsringene i tillegg til at den vil komme og gå med fersk laks.

Lukkede merder i sjøen
Bækkelund har hatt innledende samtaler med Horten kommune om oppdrett i Oslofjorden.

– Ingen har skreket høyt til meg ennå, og de er i utgangspunktet positive.

Han har valgt å gå minste motstandsvei og ønsker å etablere lukkede merder i sjøen med tre eller fire oppdrettstillatelser.

– Det mest sentrale visningssenteret i dag, ligger i andre etasje på hurtigbåtterminalen på Hitra. Det er derfor på høy tid at det kommer et oppdrettsanlegg i Oslofjorden, og jeg skal vise at det går an. I Oslo har i overkant mange et merkelig syn på oppdrett, og det er dette jeg vil endre, sier Bækkelund.

Polske foredlingsbedrifter har varslet interesse
For å få det hele til, trengs det selvsagt penger.

– Jeg må først ha tillatelsene for å få kapital, men jeg har gode samtaler rundt omkring. Det som er verdt å bite seg merke i er at jeg har fått forespørsler fra store foredlingsbedrifter i Polen. Disse er både flinke og seriøse. I tillegg har jeg diskutert det med nære kontakter i bransjen. Dette er etter min mening både rimeligere og smartere enn å flytte oppdrettsanleggene på land. Først den dagen bøndene tar kyrene og sauene ut i havet, skal jeg ta laksen på land, avslutter Bækkelund.