Vil samle hele den maritime kompetansen under ett

Nyheter
1121

Gründerne av det nystartede firmaet Maritime House har landet sin første kontrakt, med Partrederiet Hopmark på Smøla, skriver Tidens Krav.

–  Vi leverer konsulenttjenester innen all maritim næring som shipping, oppdrett, havbruk og offshore, sier Jonas Holm til avisa. Han er en av fire gründere. Eskild Leikanger, Yngve Nordhaug og Frank Berget er de tre andre.

Maritime House ble stiftet i mai. Firmaet ble etablert og registrert som aksjeselskap i juni. I oktober tegnet de sin første kontrakt.

– Og så ønsker vi å samle den maritime kompetansen på Nordmøre under samme tak. Vi som jobber i Maritime House har forskjellig bakgrunn og ulik kompetanse, sier Holm til Tidens Krav

Tar seg av det praktiske
– For oppdrettsnæringen er det viktig å kunne utvikle system for kvalitetssikring av  HMS opp mot  redere, samt å kvalitetssikre  innkjøp av tjenester. Et sted vi kan bidra er dersom  SalMar eller Marine Harvest  skal inngå en kontrakt. Da vil vi kunne ta oss av review og oppfølging av ettermarkedet opp mot kvalitetssikting av  innkjøp, sier Eskild Leikanger i Marine House til iLaks.

Eskild Leikanger i Marine House

Enkelt fortalt kan man si at de  tar seg av det praktiske.

– Vi har god kompetanse fra  maritim virksomhet  fra ulike bransjer, og har jobbet mye opp mot olje og gass med godkjenning av fartøy etc. som vi mener andre maritime næringer kan lære av.

Så langt har ikke det nystiftede selskapet noen oppdrag innen havbrukssektoren, men har en tid jobbet opp mot fiskeriene, hvor større regelverksendringer trer i kraft.

Sammen står vi sterkere
– Vi mener det er viktig å  samle kompetanse for å stå sterkere. Det er viktigere å løfte hverandre frem, enn å spenne føttene under hverandre. Jeg tror vi som region har mye å lære av å se verdien av klyngeeffekten i andre regioner, og vårt mål er å fremme samarbeid på tvers av næringene, sier Leikanger.

Han ønsker å være forsiktig med å si hva havbruksnæringen kan og ikke kan, men han peker på at kanskje havbruksbransjen ikke er helt oppe og går på HMS og oppfølging av båter og system etc.

– Dette på tross av at utviklingen går mot svært  komplekse fartøy også for oppdrettsnæringen. Det vil komme et nytt regelverk for arbeidsbåter under 24 meter og havbruk vil bli særs rammet av dette, understreker Leikanger.

Han mener derfor det er viktig å kunne utveksle kompetanse og at det er veien for å gå for å løfte frem oppdrettsnæringen som stadig vil bli viktigere for landet.