Vil øremerke fjorder til oppdrett

Nyheter
1281

Hordaland fylkeskommune har brukt mye ressurser på å utvikle en omfattende kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger, noen av de områdene i landet som har flest anlegg for oppdrett av laks og regnbueørret.

Møter motstand
Planen skulle ha vært politisk behandlet i fylkestinget før jul, men protestene fra oppdrettsinteresser har vært så sterke at saken fremdeles mangler et vedtak. Nå skal hele planen omarbeides, skriver Bergens Tidende (krever innlogging).

– Motstanden var kraftigere enn vi hadde trodd, sier Eva Katrine Ritland Taule, som er konstituert plansjef i Hordaland fylkeskommune, til Bergens Tidende.

Ønsker mer vekst
Kystsoneplanen er et pionérarbeid, der det heter at formålet er å sikre en bærekraftig forvaltning av sjøareal. Intensjonen er at næringen skal få fortsatt vekst, men med noen unntak.

En lang rekke høringsinstanser har vært negative til forslaget, og mest negativ har oppdretternes interesseorganisasjon Sjømat Norge vært. De mener miljøhensyn blir prioritert foran andre hensyn.

– Jeg er ikke er negativ til en overordnet plan for utvikling av oppdrett, men den må legge bedre til rette for videre vekst. Vi er veldig opptatt av å få en regional plan, sier Algrøy, til Bergens Tidende.

Sjømat Norge mener at rammene for utviding og nye lokaliteter er for stramme.