Vil investere en halv milliard på landbasert oppdrett av fjellørret

Nyheter
1502

Det er gründerne Stein Kjartan Vik og Olav Skjøtskift planene for et enormt landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret, skriver lokalavisa OPP i sin papirutgave.

Prosjektet krever et investeringsløft på 3-500 millioner kroner og kan gi opp mot 40 arbeidsplasser. Målet er å produsere hele 3200 tonn fjellørret årlig, og det er aktuelt med lokal bearbeiding av fisken.

Plasseres ved Driva
– Prosjektet berører inntil 100 dekar, der vi i første omgang har opsjon på 33 dekar. Området er veldig ideelt for etableringen. Vi så egentlig for oss en slik plassering ved Driva i startfasen, men trodde ikke det var mulig siden dette er et nasjonalt laksevassdrag, sier Olav Skjøtskift, til lokalavisa.

Dialog med fylkesmennene og fylkeskommunene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal avklarte at det er mulig å bygge opp anlegget ved Driva.

Null utslipp
Anlegget som de ønsker å bygge her, kommer verken til å ta vann direkte fra Driva, eller slippe noe direkte i elva. Det vil derfor bli et null-utslippsanlegg.

Akkurat nå er de midt i prosessen med å kartlegge grunnforhold og grunnvannsmengde på stedet ved å samle inn såkalte geodata.

Det skal videre søkes om konsesjoner til regulerende og- og besluttende myndigheter. De trenger konsesjon for uttak av grunnvann, som avgjøres av NVE og en akvakultur-konsesjon som avgjøres av fylkeskommunen.

Dessuten må de få med seg solide investorer på laget. Hvilke investorer de har kontakt med, ønsker de ikke å gå ut med nå.

I tillegg er både Innovasjon Norge og SIVA er aktuelle bidragsytere gjennom ulike støtteordninger for gründervirksomhet i distriktene, opplyser OPP.