Vil ha 25 prosent av utviklingskonsesjonene

1494

Et av temaene under 1. kavrtalsrapportteringen til Marine Harvest, var utviklingskonsesjoner. Selskapet har søkt om 28  utviklingskonsesjoner.og Alf Helge Aarskog, CEO i Marine Harvest opplyser om at de vill fortsette å utvikle flere prosjekter.

– Nå har vi 25 prosent av konsesjonene i Norge, og jeg synes vi også bør få minst 25 av utviklingskonsesjonene, gitt det arbeidet vi gjør med FoU og drive utviklingen videre, sier Aarskog.

Ulike prosjekter
De søknadene som ligger inne er  seks konsesjoner på «Beck-cage», som skal være stort, nedsenkbart, ikke for kostbart og kan flyttes offshore. Videre har de søkt om åtte utviklingskonsesjoner på «Marine Donut og 14 konsesjoner på «Egget».

Fra et spørsmål fra salen kom spørsmålet om utviklingskonsesjonene vil komme på  toppen av de seks prosentene med vekst, som regjeringen har lovet annen hvert år, med en forutsetning om strenge miljøkrav.

– Foreløpig ser vi ikke noen vekst på grunn av restriksjoner knyttet til biologien. Det er målet å få til en vekst, slik regjeringen gar forespeilet, men foreløpig lar veksten vente på seg. Etter det jeg kjenner til vil trolig  utviklingskonsesjonene komme på toppen av de seks prosentene som er satt, sier Aarskog.

Ingen umiddelbar plan om vekst i Chile
Et annet viktig tema under kvartalsfremleggelsen var Chile, som har fått seg en knekk.

– Som dere vet har Chilensk oppdrett vært preget av algeoppblomstring som har fått store konsekvenser. Foreløpig har det kostet oss 16 millioner dollar, og vi har måttet si opp 500 stykker i Chile, på grunn av at det ikke er fisk. Det positive er at prisene stiger inn i andre kvartal. men uten god biologi kommer man ikke langt, understreker Aarskog.

Fra salen kommer spørsmålet om hvilke planer de har for vekst i Chile.

– Først og fremst er fokuset på vår egen produksjon. Biologisk produksjon trenger bedre regulering enn det vi ser nå, og vi er i kontakt med myndighetene for å få dem på banen. Før dette er på plass har vi ikke planer om oppkjøp elle konsolidering. Om dette skulle komme på plass, er det uansett for tidlig å si noe om dette, avslutter Aarskog.