Vil bygge RAS-anlegg 250 meter fra planlagt Mowi-slakteri

Nyheter
1849

Et nytt, ikke navngitt selskap, ønsker å etablere et RAS-anlegg for matfisk på Jøsnøya i det som er Hitra industripark.

Dette melder lokalavisa Hitra-Frøya. På industriområdet er allerede Lerøy etablert med slakteri, mens Mowi planlegger slakteri.

Avisa skriver at nyetableringen kommer frem i en forespørsel Hitra kommune har sendt til Mattilsynet for å avklare reglene for inntak og utslipp av vann fra et slikt anlegg, spesielt med tanke på smittevern mot laksesykdommer.

Firmaet er ifølge Hitra-Frøya ikke navngitt, men det meldes om at det er ønskelig å bruke sjøvann til produksjonen som skal hentes inn fem kilometer fra Jøsnøya, for å forhindre eventuell smitte fra lakseslakteriene.

Anlegget skal gjerdes inn og vil bli liggende 250 meter fra den planlagte slaktefabrikken til Mowi.

Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune sier til Hitra-Frøya at ingenting er avgjort ennå, så lenge de ikke vet om Mattilsynet vil godkjenne en utslippstillattelse i nærheten av lakseslakteriene på Jøsnøya.