Vil ha denne oppdrettsbyen midt i Trondheimsfjorden

Byen Fram vil kunne huse 2000 innbyggere, driftes på grønn energi, og skal produsere mat gjennom lukkede oppdrettsanlegg.