– Vi vil jo ikke ødelegge de områdene vi driver oppdrett i

Nyheter
1109

– Det er mange myter omkring næringen vår, sier Line Ellingsen.

Mellom skjær og småholmer smyger bilferga seg fremover på Vestfjorden. Selv om det er en bilferge, er det ikke en eneste bil om bord i ferga denne morgenkvisten på vei ut fra Svolvær. I det fjerne skimtes Skrova, Ellingsen Seafood sitt hjem siden starten i 1947.

I det ferga legger til kai iler elevene fra en hel videregående skole på land. Rett bak spaserer Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood, målrettet mot kontorene til oppdretteren. Rett før hun kommer frem til det hvite bygget stopper hun opp.

– Det var der det hele begynte, sier hun og peker over på den andre siden av vika.

– Rett foran den brygga med det hvite huset og de to båtene. I dag vet vi jo at vi ikke kan drive oppdrett på så grunne områder. Så man kan trygt si at det er mye som har skjedd.

Enorme endringer
Selv om selve bedriften startet opp i 1947, startet ikke Ellingsen Seafood med oppdrett før 1976. Den gang satte Lines bestefar Karsten Johan Ellingsen ut 12.000 smolt i merdene i vika. På den tiden var det annet fiske som sto for brorparten av familiebedriftens inntekter. I dag derimot, har lakseoppdrett tatt helt over som det virkelig store for Ellingsen.

– Det bestefar gjorde som en bi-geskjeft den gang var begynnelsen på lakseeventyret vårt. Nå er det hval og hvitfisk som er bi-geskjeften. I år setter vi ut 3,5 millioner smolt, og produserer 42 millioner måltider, sier Line Ellingsen.

I 2019 har Ellingsen Seafood 70 merder på seks lokaliteter i drift. Inntil 9.000 tonn fisk kan de ha stående i sjøen til enhver tid. De 140 ansatte i bedriften skapte tilsammen en omsetning på rundt 750 millioner kroner i 2018.

På vei opp trappen til kontoret treffer Line på sin bror Andreas, og den første som sier god dag i det hun går inn døra til kontoret er tante Aino. At Ellingsen Seafood er en familiebedrift er ingen overdrivelse. Tante Aino er administrasjonssjef og daglig leder i settefiskselskapet Silver Seed, onkel Ulf er styreleder og bror Andreas og fetter Ulf Christian jobber med salg og IT i selskapet.

På veggen i entreen til kontoret henger, kanskje noe overraskende ikke bilder av laks, men av hvalkjøtt.

FOTO: Andreas Witzøe

Havbruk er selve motoren
Etter en kjapp tur innom kontoret setter Line og tante Aino kursen mot gymsalen på Skrova. Ja, de knappe 200 innbyggerne på øya har en tipp topp moderne gymsal, egen skole for første til tiende trinn, butikk, restaurant, og ikke bare en, men to puber.

I dag har Line Ellingsen et litt annet oppdrag enn å drive fiskeoppdrett. Men dette er likevel noe hun gjør hvert år, og svært relevant for det hun gjør til daglig. Hun skal holde foredrag for den videregående skolen i Svolvær om oppdrettsnæringen og om jobbmuligheter innen havbruk.

– Norge er som skapt for havbruk. Havbruket er selve motoren i samfunnet vårt, sier Ellingsen, til omtrent 50 spente og interesserte elever inne i gymsalen.

På en slide viser hun at 88 prosent av Norges proteinproduksjon kommer fra sjømaten.

Myter
– Det er mange myter omkring næringen vår. Og flere av de har jeg tenkt å avlive her i dag. Vi har drevet på med oppdrett i tre generasjoner og vil fortsette å holde på her. Vi vil jo ikke ødelegge de områdene vi driver oppdrett i, sier Line Ellingsen.

– Mye bruk av antibiotika, at vi forurenser og at vi bare kan ta oss til rette hvor vi vil. Dette er myter som mange fremdeles tror på. I dag har vi strenge krav fra myndigheter og kontrollorgan som jevnlig sjekker at vi overholder reglene de har satt.

En av de videregående elevene rekker opp hånda og spør om næringen er bærekraftig.

– Vår beste lokalitet bruker 1,03 kilo fôr for å produsere en kilo laks. Dette er vesentlig mye bedre fôrutnyttelse enn andre proteinkilder som svin og storfé, avslutter Line Ellingsen til applaus fra elevene.