– Vi reagerer på at det fremstilles som sikkerheten ikke blir skikkelig ivaretatt

Nyheter
0

Norsk Sjømannsforbund reagerer på noe av det som har kommet frem i den omtalte dykkersaken, hvor det nærmest hevdes at næringen driver rovdrift av  kombidykkerne. 

iLaks skrev i forrige uke om endringsoppsigelsene som var sendt ut til 27 dykkere hos AQS, hvor de har kontrakter som inkluderer kombidykking, som nå utløper. Geir Offerdal, rådgiver i Norsk Sjømannsforbund, sier seg enig i at det er en usikkerhet i bransjen med tanke på lovendringene, og hva som vil skje med mannskapene på servicebåtene, når de blir underlagt arbeidsmiljøloven.

– Oppdrettsnæringen etterspør kombidykkere, da dette gir dem en langt større fleksibilitet ved serviceoppdrag. Det er viktig å presisere at når disse endringene trer i kraft, vil det ikke lenger være mulig for servicebåt rederier å ansette mannskap for slike oppdrag. Det vil rett og slett sparke beina under en ordning som i dag fungerer utmerket, sier han oppgitt til iLaks.

Han sier seg enig i at det faktisk er en høy ulykkesstatistikk i havbruksnæringen, men at det ikke finnes statistikk for at kombidykkerne er en utsatt gruppe her.

– Vi har heller ikke mottatt noen bekymringsmeldinger fra våre medlemmer på at dagens praksis er uforsvarlig og utgjør en sikkerhetsrisiko. Dykkelagene ble for noen år siden utvidet fra tre til fire mann, så sikkerheten er helt klart styrket og ivaretatt. Det er vel nettopp Sjøfartsdirektoratet som skal ha kyndig kompetanse på hvordan lovverk til sjøs praktiseres, legger han til.

Offerdal forklarer videre at det vil være vanskelig for servicerederiene, med nettopp kombidykkere, å drive som de nå gjør når regelverket trer i kraft. Han forteller at dykking gjennomsnittlig kun utgjør noen få prosent av oppdragstiden, mens resten går med til å navigere, serviceoppdrag og andre matrosoppgaver.

– Rene yrkesdykkere er organisert i Industri og Energi (IE) og følger arbeidsmiljøloven. Kombidykkerne er i dag underlagt sjømannsforbundets tariffavtale og følger skipsarbeidsloven. Sjømannsforbundet er skjønt enig med IE i om at yrkesdykkere skal være underlagt arbeidsmiljøloven, og dermed organisert hos dem. Vi har tidligere hatt en enighet med om at kombidykkerne skal følge regelverket til sjøs og dermed tilknyttet tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund, sier han.