– Vi kjenner oss ikke igjen i at aktører bevisst kansellerer eller endrer logistikken fundamentalt for noen få øre spart per kilo

Nyheter
691

– Det er ikke Legoklosser som hentes på et lager som skal fraktes, det er sjømat som påvirkes av mange faktorer før den står på flyplassen, sier Knut Eriksmoen, administrerende direktør i Schenker.

Direktør for trafikkutvikling og flyfrakt i Avinor, Martin Langaas, fortalte onsdag på Sjømatdagene på Hell at de daglig opplever at eksportører kansellerer sendinger med flyfrakt kun timer før den skal sendes, bare for å spare kostnader helt ned i tre til fem øre per kilo.

Schenker kjenner seg ikke igjen i situasjonen.

– Som en betydelig aktør innen sjømatlogistikk, kjenner vi oss ikke igjen i at aktører bevisst kansellerer eller endrer logistikken fundamentalt for noen få øre spart per kilo. Avinor er en statlig eid flyplasseier og tilrettelegger av infrastruktur for passasjerer og frakt, og det høyst interessant at de uttaler seg på denne måten uten å ha detaljkunnskap om hvordan flyfraktmarkedet fungerer, sier Eriksmoen til iLaks.

Han forteller at Schenker opplever at bransjen har blitt langt mer industrialisert og profesjonell enn den var for mange år tilbake.

– Daglige kanselleringer av frakt på grunn av ørsmå prisforskjeller er det mange år siden vi så i noe særlig omfang. Imidlertid kommer man heller ikke unna regningen hvis man kansellerer et oppdrag samme dag som flyet går, sier Eriksmoen.

Endringer som er utenfor eksportørenes kontroll kan oppstå
Likevel er det slik at det kan skje forandringer i frakten på kort varsel. Biologi og tidvis utfordrende norske værforhold gjør at det oppstår endringer i produksjon, i transporten, i logistikken og i salgsordrer, ifølge Eriksmoen.

– Dette gir tidvis en utfordrende situasjon for alle parter som er involvert i logistikken fra slakteri til oversjøisk sluttkunde. Kunne ting vært gjort bedre? Ja, men i all hovedsak arbeider man med profesjonelle aktører som forsøker å gjøre det beste ut i fra situasjonene som oppstår, sier Eriksmoen.

Han mener speditørene selv også har et forbedringspotensial når det gjelder hvordan kapasitetsutnyttelse og planlegging gjennomføres.

– Objektivt så gjelder dette også for oss i Schenker. Vi jobber hver dag for å bli bedre på det gjennom å bedre kommunikasjonen med eksportørene, og vi bruker også historiske nøkkeltall for å følge trender, sier Eriksmoen.

Tilbud og en kapasitet
Frakten av sjømaten som skal til oversjøiske markeder bestilles hos transportører og speditører som igjen benytter bil eller tog frem til aktuell eksportflyplass før et flyselskap tar frakten til sluttdestinasjonen.

– Norsk sjømat har bidratt til stor vekst på Oslo Lufthavn gjennom svært mange år, imidlertid må de også akseptere at andre flyplasser har et tilbud og en kapasitet som er svært interessant for speditører og eksportører, sier Eriksmoen og legger til:

– På toppen av det hele kommer også en annen faktor inn i bildet. Det vil si oversjøiske kjøpere som forsøker å bruke innkjøpsmakt spesielt i perioder med volatile markedsvolumer, det gir store variasjoner i utnyttelsen av flyfraktkapasiteten.