Veterinærinstituttet: – PRV utgjør ikke en stor sykdomsrisiko

Nyheter
1256

Ole Bendik Dale ved Veterinærinstituttet (NVI) sier at funn av virus er et fenomen de ser fra tid til annen. Ofte kan det virke som et nytt virus fra utsiden, men NVIs erfaringer viser at det ikke nødvendigvis slik.

Etter å ha oppdaget en «eksotisk» versjon av PRV, ble oppdretteren, Cooke Aquaculture Pacific, pålagt destruere sin bestand av yngel av Washington Department of Fish and Wildlife, da de anser virus som en risiko for stillehavslaks.

– Du trenger mye mer informasjon for å utelukke at viruset ikke har vært tilstede tidligere og bare ble synlig på grunn av endringer i miljøforhold eller nye måter å undersøke fisken på, sier Dale.

Han spør:

– Poenget er at PRV er en gruppe virus med stor spredning, og bare av og til knyttet til sykdom – og deretter i oppdrettsanlegg. Dette gjør at jeg spør: er det oppdrettsforholdene eller viruset, eller kombinasjonen – som fører til til sykdom?

Viruset er overalt
Dale sier at de har funnet PRV-forbindelse til kun en bestemt sykdom (Hjerte og skjelettmuskelbetennelse) i oppdrettslaks i Norge siden slutten av 1990-tallet.

– Vi trodde at dette var en ny sykdom, men da vi begynte å lete etter viruset, var det overalt. Vi må innse at vi endrer betingelsene for laksen i oppdrett, slik at et tidligere uproblematisk virus kan ha tilpasset seg til å bli patogen i et anlegg der viruset ikke får noen straff for å skade sin vert. I naturen er ikke slike langvarig vert-virus forhold vanligvis problematiske, forklarer Dale.

For noen år siden fant NVI et annet PRV-virus i syke regnbueørret i Norge.

– Dette bidrar til kompleksiteten. Mens vi ikke har oppdaget noen videre sykdomsutbrudd på grunn av denne PRV-varianten, har det vært flere tilfeller av sykdom hos regnbueørret på det europeiske kontinentet hvor de finner dette viruset. Imidlertid er PRV ofte ikke det eneste man må ta hensyn til, «sier Dale.

– Yngelen ville ikke blitt destruert i Norge»
Selv om Dale tror en tilsvarende situasjon i Norge, som den Washington, ikke ville endt med å destruere fisken i Norge, er han forsiktig med å konkludere.

– Ut fra det vi ser i Norge vil jeg ikke se på dette viruset som en stor sykdomsrisiko, men det kan sikkert føre til noe tap av oppdrettsfisk i svært tette merder. Jeg kan egentlig ikke si noe om forholdene i Washington. Men hvis vi hadde en lik situasjon her i Norge, tror jeg ikke vi ville destruert noen fisk – men fordi vi vet at dette viruset er utbredt, og gruppen virus består av mange varianter – må vi passe på ikke å ikke konkludere for raskt, sier Dale.

– Hva med PRV i egg?

– Det er et godt spørsmål, og vi har argumentert vertikal overføring når det er inne i egget, ikke nødvendigvis i arvestoffet, men i hvert fall inne i egget. Det kan også være at viruset ikke nødvendigvis er innenfor fisken i det hele tatt, men materialene i emballasjen kan være forurenset. Og vi må være sikre på at den har blitt smittet før frakt, det er også veldig vanskelig, sier Dale og legger til:

– Vi må være forsiktige med å konkludere i noen retning. Vi trenger virkelig god sekvensdata på hele arvestoffet og trenger å ha nok data til å sammenligne med. Det er det ikke sannsynlig at de har det heller. Å finne ut hvor et virus kommer fra er en stor jobb.

ILaks har kontaktet staten Washington for en kommentar.