– Verdien av lakseeksporten i mars var den høyeste som er registrert i en enkeltmåned

Nyheter
0

Koronapandemien preger laksenæringen, men etterspørselen etter laks er fremdeles stor. I mars gikk det ut et rekordhøyt volum, og det er hovedårsaken til den økningen i eksportverdien vi nå ser.

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

Ser vi på sjømateksporten totalt, eksporterte Norge sjømat for 10,9 milliarder i mars. Det er en økning i verdi på 13,5 prosent, eller 1,3 milliarder korner, sammenlignet med i fjor.

Rekordhøyt laksevolum
Norge eksporterte 297.200 tonn laks for 18 milliarder kroner i første kvartal. Det betyr en volumvekst på 18 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Verdien falt med 704 millioner kroner, eller fire prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Ser vi på gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt den fra 69 kroner til 54,43 kroner per kilo.

– Verdien av lakseeksporten i mars var den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, noe som først og fremst skyldes et rekordhøyt volum. Til tross for at den norske kronen har styrket seg mot hovedvalutaene euro og amerikanske dollar, var gjennomsnittsprisen i mars kun en prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Asiamarkedet vokser mest
Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal. Selv om det er vekst til de fleste store markeder, er det lakseeksporten til Asia som øker mest.

– Dette har sammenheng med en gradvis normalisering av etterspørselen, samtidig som konkurransen fra andre lakseproduserende nasjoner ser ut til å ha blitt redusert, sier Aandahl.

Til Asia ble det eksportert 108.200 tonn laks til en verdi av 7,2 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 28 prosent. Verdien økte med 1,3 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

Verdifall for ørret
– Etter en rekordsterk eksport av ørret i fjor faller volumet i 2021. Det har gitt høyere pris for ørret sammenlignet med laks i første kvartal 2021 og ført til at enkelte markeder som Ukraina, Malaysia og Indonesia har byttet ut ørret med laks, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Ser vi på statistikken betyr det at Norge eksporterte 12.100 tonn ørret for 751 millioner kroner i første kvartal. Dermed falt volumet med 22 prosent. Samtidig falt verdien med 216 millioner kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Gjennomsnittspris for fersk hel ørret endt på 58,54 kroner. Det er fire kroner høyere enn snittprisen for fersk hel laks. USA, Hviterussland og Japan var største markeder for norsk ørret i første kvartal.

I likhet med i første kvartal var det også i mars en verdireduksjon for ørret. Det ble eksportert 4.500 tonn ørret til en verdi av 300 millioner kroner, samtidig som volumet falt med 11 prosent. Totalt sett falt verdien med 15 millioner kroner, eller fem prosent, sammenlignet med mars i fjor.