Verdien av eksportert laksefisk har økt med 12 prosent hittil i år

Nyheter
987

Det viser oppdaterte eksporttall fra Sjømatrådet.

Hittil i år har volumet av laks, omregnet i rund vekt, økt med fire prosent. Verdien for laks har økt med elleve prosent. For ørreten så har volumet økt med 25 prosent, mens verdien har økt med 29 prosent. Samlet sett så har laksefisk økt med fem prosent i volum og 12 prosent i verdi. Det opplyser sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

– Eksporten er så langt i tråd med forventningene. Trenden er marginalt bedre enn antakelsene for året som helhet, sier Aandahl.

Laks øker i Asia
Aandahl forteller at for laksen ser Sjømatrådet en svak dreining i eksporten, mot en større andel til Asiamarkedene.

– Ellers så ser vi at EU-markedet ligger på gjennomsnittet for eksportveksten. For ørreten er det Asia og Nord-Amerika som har den sterkeste økningen, sier han.

Paul T. Aandahl.

Til Asiatiske markeder, er det sterk eksportvekst til Kina, samtidig som eksporten til Hong Kong og Vietnam går tilbake.

– Samlet sett er veksten til disse tre landene kun en prosent så langt i år. Sør-Korea har hatt sterk og vedvarende vekst de siste årene. Veksten fortsetter også i 2019 og markedet forventes å passer Japan i viktighet for norsk laks innen 2020, sier Aandahl.

– Japan er fortsatt det største markedet for norsk laks i Asia. De siste årene har volumtrenden vært fallende, men i år har det vært en vekst på til sammen 4 prosent i volum, målt i rund vekt, sier han.

Taper andeler i Frankrike
Aandahl forteller at det er negativ utvikling i eksporten til det franske markedet.

– Siden vi ikke har oppdatert importstatikk for 2019 har vi ingen fasit. Hypotesen er at markedet er relativt stabilt, men at norsk laks taper litt markedsandeler til skotsk og færøysk laks i 2019, sier han.

– I fjor høst så vi en dreining i lakseeksporten mot markeder som tradisjonelt videreforedler laksen. Dette var i første rekke Polen, Danmark og Litauen. Denne trenden fortsetter også i 2019. Fra EUs handelsstatistikk ser vi en vekst i eksporten fra disse landene. I første rekke dreier det seg om røykt laks og fryst filet til andre EU-land, legger han til.

Ulike trender
– En økt andel av den fryste fileten som konsumeres i EU ser ut til å være videreforedlet i blant annet Polen og Litauen basert på norsk råstoff, sier Aandahl.

Han synes det er vanskelig å peke på konkrete trender siden hvert marked utvikles forskjellig.

– Noen markeder ser ut til å utvikle utekonsumet mer enn hjemmekonsumet. Eksempel på dette vil være Tyskland og Italia. Andre markeder som Spania og Storbritannia ser ut til å øke hjemmekonsumet mest.