Vartdal Plast: – Over tid vil kostnaden bli en del av forhandlingsgrunnlaget

Nyheter
1249

Etter endringene til autopass og økte takstsoner, vil Vartdal Plast i Ørsta i Møre og Romsdal, få en estimert kostnadsøkning på tre millioner kroner årlig, sammenlignet med fjoråret.

Ørsta-selskapet som har produsert fiskekasser i 55 år, har hatt en omsetning på rundt 680 millioner kroner de siste årene. I år blir utgiftsposten større, ettersom fergeprisene har gått opp og autopass blir innført i Møre og Romsdal.

– Å innføre autopass i et fylke som er så avhengig av ferger, vil være veldig uheldig, har Frank Sve i Fremskrittspartiet tidligere uttalt til Sunnmørsposten.

– Møre og Romsdal har ikke råd til å spille russisk rulett med fergetakstsystemet, la Sve til.

Autopass og økte takstsoner
– De tre millionene er estimerte kostnader for transport av varer til og fra våre produksjonslokaler, forteller økonomidirektør i Vartdal Plast, Hans Gunnar Høyland.

Hans Gunnar Høyland. Foto: Vartdal Plast

Kostnadsøkningen er en sammenligning med kostnader for 2019. Autopass-rabatten vil gå ned fra femti til førti prosent, i tillegg til at det vil bli gitt en takstøkning på 3,2 prosent, sammenlignet med fjoråret. De årlige fergeutgiftene vil dermed øke fra ti til tolv millioner kroner årlig, i tillegg til en million i ekstrautgifter for leverandørene som Vartdal Plast også må regne med å dekke.

– Kostnaden vil vi få når alle autopass-strekningene og takstsoneøkningene som er varslet, er implementert, sier Høyland.

Høyland forteller at de har en del lengre kontrakter hvor justeringen i prisen ikke vil komme før det slår ut i transportsektoren sin KPI:

– Der vil nok bare deler av kostnaden bli fanget opp.

26.300 kroner i forskuddsbetaling per lastebil
– Selve autopass-systemet fungerer greit og gjør det enklere for sjåførene våre i det daglige, og administrasjonen av det. Forskuddsbetalingen fører derimot til en økning i likviditet som blir låst inn i autopass, sier Høyland.

Hver lastebil må forskuddsbetale 26.300 kroner:

– Med cirka 60 biler i konsernet, innebærer det at vi har en plass mellom 750.000 til 1,5 million i forskuddsbetalte autopass-saldoer.

I starten vil dette spise av resultatet til selskapet:

– Transport er en veldig konkurranseutsatt sektor, med små marginer. Det er dermed vanskelig å legge denne kostnaden over på kunden. Over tid, med forhandlinger av nye kontrakter, vil kostnaden bli en del av forhandlingsgrunnlaget, sier Høyland.