– Vår påvirkningskraft er veldig sterk i Sør-Korea

Nyheter
968

Det blåser en positiv vind over norsk sjømat, og laks spesielt, i Sør-Korea.

– Hvis sjømaten ikke er deres egen, så skal den være norsk. Og laksen, den må være norsk.

Det sier Gunvar Lenhard Wie, Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea, om sør-koreanernes preferanse til sjømat. Han mener det for tiden blåser en positiv vind over den norske laksen i Sør-Korea.

– Det er en rekke forhold som har ført til dette. Offensiv markedsføring, god posisjonering og et fokus på å fortelle om opphavet til norsk laks er viktige elementer. Norsk sjømat har den sterkeste preferansen i Sør-Korea, etter deres egen. De er tross alt også en sjømatnasjon, sier Wie.

Kortere vei til markedet
I 2018 økte eksporten av norsk laks til Sør-Korea med 22 prosent. Til Japan hadde norsk laks en nedgang på tre prosent i 2018. Der hvor Wie mener japanske forbrukere trenger mer kunnskap om norsk laks, og at Japan er et komplisert marked, er meningen stikk motsatt om sør-koreanerne.

– Veien til sluttbrukeren er mye kortere i Sør-Korea. Mye handler om måten markedet er organisert på. Men det har også vært gjort en god jobb med å finne de riktige markedskonseptene for Sør-Korea, sier Wie og legger til:

– Veksten i Sør-Korea kommer i stor grad av at det har vært en konsolidering i markedet kombinert med høy norsk aktivitet.

Les også: Hvis trenden fortsetter er Sør-Korea snart et større marked for norsk laks enn Japan

Påvirkning
Veksten og aktiviteten til norsk sjømat i Sør-Korea har også medført en annen konsekvens.

– Ikke bare er markedene jeg opererer i svært ulike, men vi har også mye større påvirkningskraft i Sør-Korea enn i Japan. Den er faktisk veldig sterk i Sør-Korea, sier Wie.

Han forteller at sjømatkonsumet i Sør-Korea er høyt, og at det fortsatt er stigende.

– Konsumet øker, og norsk sjømat er en sterk driver i konsummønsteret. Vi er sterkt posisjonert i markedet og har et godt samarbeid med flere lokale aktører, avslutter Wie.