Vaksinering på samme nivå som i fjor

1354

Totalt er det omsatt 151 millioner doser til nullåringen medregnet åtte millioner doser i mai (ref. Kontali analyse), sammenlignet med 158 millioner doser til nullåring 2015 til samme tid skriver Pharmaq i sin månedlige vaksinestatistikk.

Vaksineringen av nullåring fortsetter inn i september, men hovedtyngden vil være til vaksinering av ettåring 2017. I september 2015 ble det vaksinert 25,3 millioner laks hvorav kun 3,5 millioner ble regnet til nullåring 2015 som endte i et utsett på 151,5 millioner.

I august ble det omsatt 1,9 millioner doser av en 7-komponent ILA-vaksine og 14,2 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 12,3 millioner doser av 7-komponent vaksine. Det ble solgt 1,9 millioner doser vaksine til ørret i august sammenlignet med 2,5 millioner i august 2015.