Utstyrsleverandør nær doblet driftsresultatet i 2018

Nyheter
1026

Høyere omsetning og lavere kostnader gav et solid løft på bunnlinjen for Aqualine.

I 2017 økte Aqualine omsetningen med nesten 50 prosent uten å tjene mer penger. I 2018 har de økt omsetningen enda mer, samtidig som de har kuttet på kostnadene. Det har gitt nesten en dobling i driftsresultat for utstyrsleverandøren år for år.

«Selskapets virksomhet følger konsernets langsiktige planer», bemerker styret sin årsberetning.

«Selskapet påvirkes av de internasjonale markedsmessige forhold innenfor oppdrettsbransjen, samt den generelle politiske og økonomiske utviklingen både i Norge og i internasjonale markeder både med hensyn til våre underleverandører og vårt marked for produksjonsutstyr til oppdrettsbransjen», heter det videre i beretningen fra styret.

Aqualines virksomhet foregår i tre kommuner, henholdsvis Frøya, Bjugn og Trondheim. Selskapet har dessuten satt i gang en internasjonal satsing med to datterselskaper i henholdsvis Chile og Australasia.

Det er ikke satt av penger til utbytte etter fjoråret. Årsresultatet går til konsernbidrag og egenkapital. Ved utgangen av året hadde selskapet en arbeidskapital på 420,4 millioner kroner, hvorav 102,8 millioner kroner er egenkapital.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar til saken fra Aqualine.