– Utfordrende med laksetransport sjøveien

Nyheter
1616

– For oss er det rett og slett ikke mulig å benytte skip i dag uten å unngå lenger transport med bil, enten til frakteskipene eller fra frakteskipene og ut til markedene, sier Per Vidar Ottesen i eksportselskapet Norwell.

I forbindelse med at havbruksnæringen er inne i planleggingen av en ny havbruksstrategi, reises en del spørsmål om hvordan fotavtrykket til laksen kan reduseres. Skipstransport har blitt nevnt som en mulig løsning for en mer miljøvennlig transport av laksen ut til markedene. Men det er flere ting som må på plass om det skal bli en realitet. Spesielt dersom fly skal erstattes med skip.

Les også: – Sjøveien ligger klar til å nyttes hele året, ferdig brøyta og strødd

Per-Vidar Ottesen har mer tro på å sende laks med tog enn skip i fremtiden. FOTO: Pressebilde

Har liten tro på skipstransport
– Slik situasjonen er i dag, har jeg ikke mye tro på skipstransport for laks, sier Per Vidar Ottesen i Norwell til iLaks.

Han peker på at utfordringen er at det er mage pakkerier spredt rundt omkring, og at laksen skal ut til mange ulike destinasjoner.

–  Logistisk sett blir det problematisk å få laksen ut til skipene på en god måte, og videre fra skipene og ut til markedene. Det er ikke slik at man sender en liten sjark over fjorden, men transporten vil skje på store skip. Det er langt fra alle pakkerier som har mottaks-kai til store skip, og fisken må derfor fraktes til skipskaiene. Mange tenker kanskje at det er lurt å sende laksen over til Danmark med båt, men det er lite å spare på å frakte den dit, for så å laste den på biler videre rundt til destinasjoner i Europa, forklarer Ottesen.

Han påpeker at det er heller ikke gratis å sende fisk sjøveien.

– Det koster det også og ut fra et miljøperspektiv er heller ikke skipstrafikk uten utslipp. Jeg tror ikke det er så mye å vinne på dette, mener Ottesen.

Kan spare på å sende laksen sjøveien til Storbritannia
Dagens logistikk med lastebil og fly til markedene fungerer godt, men Ottesen mener ikke det er dagens velfungerende logistikksystem som er årsaken til at det ikke sendes mer laks med skip.

– Kanskje de store selskapene som sender ut enorme volum i større grad kan benytte skip. Men for mindre selskaper er det rett og slett ikke mulig å benytte skip i dag uten å unngå lenger transport med bil, enten til skipene eller fra skipene og ut til markedene, påpeker han.

Men det finnes unnatak.

– Ser vi på markeder som Irland og England, kunne det vært hensiktsmessig å få sendt fisken over sjøen. I dag kjøres laksen til Frankrike for så å gå videre til England. Dersom man hadde fått en rute fra Vestlandet til Storbritannia, ville man både spart både tid og miljø, tror Ottesen.

Mer videreforedling og bedre fryseteknologi
Når det gjelder å få laksen sendt til Kina, har han ingen tro på at det per i dag er en realitet å få sendt ut fersk laks med skip. Likevel mener han det er mye å spare, både for lommeboka og miljøet, ved å dreie fokuset mot videreforedlet fryst laks med skip til destinasjoner som i dag mottar laks med fly.

– Fryseteknologien har kommet langt. Med et enda større fokus på riktig innfrysning, og ikke minst riktig opptining, vil ikke kvaliteten forringes. Her er det mye å spare. Slik prisingen er i dag vil det koste om lag tre kroner kiloen å sende frossen laks med skip, mot omtrent 15 kroner kiloen med fly. Det er flytransport som setter det største klimasporet i lakseeksporten, så her er det nok rom for å tenke nytt, sier Ottesen.

Når man først er inne på transport, har Ottesen mer tro på å utvikle jernbanenettet til en mer tilpasset transportvei for laks, fremfor å benytte skip i fremtiden.

Even Hopland i Sekkingstad mener det er rom for å øke skipstransporten med laks. FOTO: Sekkingstad

Tror det er rom for økning
Lakseeksportøren Sekkingstad har derimot mer tro på å frakte laksen sjøveien. De benytter seg allerede av all sjøtransport som allerede finnes. Bård Sekkingstad er også deleier i Hav Line som leverer laks til Danmark.

– Vi er alltid på jakt etter de beste logistikk løsningene. Miljøgevinst av å ha frakt på sjøen er god, og det er en av årsakene til at vi er positive. Hav Line som vi bruker på mye av vår fisk, er en av de som bidrar til mest nedgang i sitt fotavtrykk, forteller Even Hopland i Sekkingstad til iLaks.

Han mener Hav Line er et godt eksempel på at det er mulig å finne løsninger som er effektive, miljøvennlig og til rett kostnad, dersom man har en god plan.

– Derfor tror jeg det er rom for økt transport på sjøen, og den som er der fungerer godt allerede, sier Hopland.

Møter tøff konkurranse
Han tror at grunnen til at såpass få benytter seg av skipsfrakt er at det finnes så mange biler tilgjengelig etter å ha fraktet varer ut i distriktet, og at manglende varebalanse holder prisen nede på transport.

– I tillegg er noe av utfordringen at alt for mye varer som skal inn til Norge, kommer inn til Østlandet. De medfører biltransport ut til resten av landet, og tøff konkurranse for båt transport fra kysten, forklarer Hopland.

Fersk fisk til Kina sjøveien – en utfordring
Ellers er han enig med Ottesen i at å sende fersk laks til Kina med skipstrafikk fremdeles er utfordrende.

– Det er vanskelig i dag, men tror ikke det trenger å ta så langt tid før det kan bli mulig, sier Hopland.

Han påpeker også at det er et større potensial for kvalitetsfryst laks enn å sende den fersk fra avreise.