– Uansett hva vi gjør, så gjør vi noe galt

2659

SalMar har lagt bak seg et godt kvartal, men konsernsjef Leif Inge Nordhammer understreker at det har vært et særegent år med tanke på lus.

– Det har vært spesielt å avluse fisk i januar og februar. Situasjonen med lus har vært problematisk, og det er en krevende øvelse å avluse så tidlig på året, sier Nordhammer under fremleggelsen av første kvartal.

Han understreker at det å ta opp en laks i fri luft ved lave temperaturer, ikke er bra og kan gi sår og skader på fisken.

Vanskelig situasjon
– Men vi kommer ikke unna, og vi er tvunget til å gjøre det å grunn av  det regelverket vi har. Det er et kontrovers mellom oss som laksebønder skal ivareta en dyrevelferdslov, samtidig som vi skal forholde oss til luseforskriften. Det er et dilemma for oss som oppdrettere. Uansett hva vi gjør, så gjør vi noe galt. Dersom vi skal følge luseforskriften, som vi er pålagt,  så tar vi livet av mye laks. Skal vi sette dyrevelferden øverst, bryter vi luseforskriften. Slik holder vi på, sier Nordhammer.

Sykdom er blitt bagateller
Han mener at det er på tide at tilsyn og forvaltning tenker seg godt om, og vurderer om det er på denne måten næringen skal fortsette.

– Sykdom i oppdrettsnæringen har blitt bagateller sammenlignet med det vi gjør på lus, mener Nordhammer.

Nå har selskapet tatt store investeringer for å være godt opprustet mot lusesesongen i Mid-Norge.  I Midt-Norge har mye fisk blitt tatt ut før tiden for å unngå å behandle den.

Situasjonen i Midt-Norge har vært tøff og de tar ned guidingen med 2000 tonn i denne regionen. Både på grunn av lus og ILA.

I april fikk de påvist ILA på Frøya. De vil innen 16. mai være ferdig med å slakte denne ut.