Troland Lakseoppdrett doblet omsetningen, men ser ikke lyst på fremtiden

Nyheter
0

Lakseoppdretteren fra Austevoll sør for Bergen kunne se en tredobling i driftsresultatet, men økte driftskostander og nedtrekk av tillatt biomasse, satt en demper på gleden.

«Selskapet ser med bekymringer på nedtrekket av maksimalt tillatt biomasse etter trafikklyssystemet, som vil medføre en reduksjon i omsetningen på seks prosent. Dette – sammen med verdifastsetting av selskapets sine konsesjoner som kan medføre en stor økning i skatt på formue for eierne i selskapet – vil føre til en svekket økonomisk situasjon for selskapet fremover», heter det i årsberetningen.

Ifølge årsberetningen er det samlokaliseringen som har ført til ekstra inntjening, men samtidig viser det at det også har ført til en økning i driftskostnadene. En økning fra 153,9 millioner kroner i 2020, til hele 298,6 millioner kroner i 2021.

«Selskapet har hatt samlokalisering i regnskapsåret og omsetningen knyttet til dette har vært på cirka 135 millioner», heter det.

Les også: Brakklegging i Austevoll tvang frem endringer hos Troland Lakseoppdrett. 

Ved utgangen av 2021 hadde selskapet en bokført egenkapital på 135,3 millioner kroner, opp fra 125 millioner kroner året før.

Den totale gjelden var på 42,8 millioner kroner, hvor 22,3 millioner kroner var betegnet som kortsiktig gjeld.

Selskapet er heleid av familien Troland via deres selskap Troland Holding.

Det har ikke lykkes for iLaks å komme i kontakt med daglig leder, Mons Eivind Troland, for en kommentar til saken.

Troland 2021 2020 Endring
Omsetning 312,7 158,5 97,3 %
EBIT 14,1 4,6 206,5 %
Resultat før skatt 14,3 4,9 191,8 %
Driftsmargin 4,5 % 2,9 %
Alle tall i millioner kroner