Trådløse målebøyer skal sikre bedre miljødata fra sjølokalitetene

Nyheter
533

Dette skal de få til ved å bruke trådløse målebøyer for å skaffe seg bedre miljødata fra sine sjølokaliteter, skriver selskapet i en pressemelding.

Oksygentilstanden i merdene kan i perioder falle under det som er optimalt, derfor investerer man nå i et komplett opplegg med trådløse målebøyer til alle lokaliteter.

-Vi bruker ti meters luseskjørt i perioder. Dette begrenser vannutskifting og kan føre til redusert innhold av oksygen. I tillegg vil oksygentilgangen av naturlige årsaker variere med alger og lysforhold. Med de nye målebøyene ønsker vi å skaffe oss full oversikt over oksygenforholdene, også med tanke på å fjerne eller lette på luseskjørtene før oksygenverdiene dropper for mye, sier Espen Skjellhaug, leder for kontrollsenteret på Engenes.

Enkelt i bruk
Best mulig vekst fordrer best mulig oksygentilgang i merdene. Både mengde fisk, bruk av luseskjørt og merdenes plassering i forhold til vannstrøm og andre faktorer gjør at oksygenmengden kan variere.

– Vi har tidligere benyttet oss av et målesystem som fungerte greit, men det krevde 220 volt tilgang og var tungvint i bruk. Vi har i tre måneder testet ut trådløse batteridrevne målebøyer av typen Guardian. De leverer målinger på både oksygen og temperatur hver 10 minutt til nettsky og kan stå nesten et år i sjøen uten lading. Dette har fungert meget bra så vi går nå for samme opplegg til alle lokaliteter, det er et enkelt system å bruke, sier Skjellhaug.

Målingen så langt har vist tilfredsstillende oksygenverdier. Nå går man imidlertid en varmere årstid i møte, med høyere vanntemperaturer og mindre oksygen i sjøen.

Lusekontroll
Et forhold som klart begrenser oksygentilgangen er bruk av luseskjørt.

– Kombinert innsats med luseskjørt, rognkjeks og laserutstyr gjør at vi klarer å holde parasittproblemet under kontroll, men det krever at vi skaffer oss bedre data om oksygen og temperatur, ikke minst i forhold til planlegging av foringen, fisken trenger som kjent mye oksygen, også en god stund etter foring, sier Skjellhaug.

Selv om man apetittfôrer med kamera, ønsker man å sikre at man fôrer når det er rikelig med oksygen. Det kan også være interessant å fôre ulike merder til ulike tider. Med oksygenmåling inne i merden kan man få relevante data og kunne planlegge fôringen bedre.

– Ved å plassere målebøyene strategisk forventer vi at de vil gi oss den kontrollen med oksygen og temperatur vi mener vi bør ha, og så får vi alle data levert rett på skjerm, sier Skjellhaug.

Målebøyene leveres av Rantex Marine.