Tiltakene mot lus gir resultater

Nyheter
677

Dette kan Ragnhild Haaland Malkenes, regional lusekoordinator for Sør-Norge, bekrefte overfor iLaks.

– Økning i nivået av bevegelige lus som vi har sett flere forgående år (2012 og 2014 f.eks.) har uteblitt. Vi unngikk dermed også den påfølgende økning i voksne hunnlus. Fra starten av august har nivået også langt lavere enn det vi hadde i 2013, og altså rekordlavt, sier Malkenes.

Hun forteller videre at det snakkes en del om gode miljøforhold som årsak. Men hun mener at den forholdsvis lave sommertemperaturen og mye smeltevann i fjordområdene langt fra er eneste årsaken.

Bevegelige lus i Rogaland til Romsdal fordelt på år. Kilde: FoMAS

Avlusing av enkeltmerder og mer kunnskap om rensefisk
Malkenes peker spesielt på to faktorer hun mener er av stor betydning for de gode lusemengdene i regionen.

– Muligheten til å avluse enkeltmerder fremfor å måtte ta hele anlegg under ett har gitt en gevinst. Klart flere lokaliteter har gått tidlig inn og behandlet når enkeltmerder har fått økning i lusenivå. På den måten har de unngått en stadig økende internsmitte, som igjen ville økt smittepresset til nabolokaliteter. Avlusning på lave nivåer gir færre avlusninger på sikt, så sant alle følger denne strategien, påpeker Malkenes
.
Den andre faktoren som Malkenes påpeker er at næringa i stadig større grad har forbedret kunnskapen om rensefiskens behov.

– Mitt klare inntrykk er at fôring av både rognkjeks og leppefisk har blitt bedre og mye mer utbredt. Sammen med stadig utvikling av mer egnede skjul har dette ført til at disse gode hjelperne gjør en klart bedre jobb i år enn i fjor og de forgående år, understreker hun.

Fått drahjelp fra naturen
Hun understreker likevel at det ikke er noen tvil om at de lave temperaturene i sommer også har vært til god hjelp.

– Særlig med tanke på de områdene som har hydrogenperoksid som eneste alternative når det gjelder medikamentell behandling. Vedvarende høye temperaturer ville gjort det vanskelig å benytte dette alternativet gjennom sommeren, i tillegg til at luseutviklingen ville gått raskere, sier Malkenes.

Et godt utgangspunkt
Temperaturen i sjøen er nå på det høyeste hittil i år, og Malkenes tror ikke man kan forvente at den gode lusesituasjonen vil vedvare uten at det gode fokuset holdes oppe.

– Det kreves fortsatt en innsats for å unngå den sedvanlige økningen i lusenivå utover høsten, men utgangspunktet er i hvert fall bra, sier hun.

Gjennomsnittstemperaturen fra Rogaland til Romsdal fordelt på år. Kilde: FoMAS

Hun påpeker også at det for tiden også er en positiv utvikling med tanke på å implementere ikke-medikamentelle behandlinger i kampen for å holde lave lusenivå.

– Næringa må være klar over at den vil være avhengig av økt bruk av disse alternativene for å være rustet til fremtidige godværs somre. Vi kan ikke forvente at årets sommervær vil bli det normale, avslutter Malkenes.