Tidenes nest høyeste eksportmåned for laks

Nyheter
0

Norge eksporterte 84 800 tonn laks til en verdi av 8,6 milliarder kroner i mai. Verdien økte med 2,7 milliarder kroner, eller 47 prosent, sammenlignet med mai i fjor, og volumet økte med 3 prosent. Det var Polen, Danmark og Frankrike som var de største markedene for norsk laks i mai.

– Etter fire måneder på rad med redusert volum ble det vekst i mai. Svakt eksportvolum over tid og etterspørselsvekst har ført til en sterk prisutvikling, og verdimessig var mai tidenes nest beste for norsk lakseeksport, sier sjømatanalytiker, Paul T. Aandahl, i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Storbritannia var det markedet som økte mest i eksportvolum i mai sammenlignet med samme måned i fjor.

– Laks er en populær rett hos mange briter, og det er et svært bredt tilbud av lakseprodukter i Storbritannia. Vi ser nå at det er betydelig lavere lakseproduksjon i Skottland. Den norske laksen har derfor tatt større markedsandeler i dagligvarehandelen hvor de fleste kjeder selger fersk filet av både norsk og skotsk laks, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Fersk ørret når 100 kroner i gjennomsnittsverdi
Det ble også eksportert 3 900 tonn ørret til en verdi av 397 millioner kroner i mai. Verdien økte med 125 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med mai i fjor og volumet falt med 8 prosent. Det var Thailand, USA og Malaysia var de største markedene for norsk ørret i mai.

– For aller første gang har eksportprisen for fersk hel ørret passert 100 kroner i gjennomsnitt i løpet av en måned. Rekorden fra april ble slått med 8,77 kroner per kilo og endte på 102,05 kroner per kilo i mai. Prisen på fersk hel ørret var for øvrig 3,56 kroner høyere enn for laks i mai, sier sjømatanalytiker, Paul T. Aandahl.

– Den sterke globale etterspørselen etter norsk sjømat ga en eksportverdi i mai som er tidenes nest høyeste i en enkeltmåned, kun slått av mars i år. Økte eksportpriser, først og fremst på laks, men også for andre arter som ørret, torsk, sei, hyse og sild er hovedårsaken til veksten, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

Historisk sterk sjømateksport i mai
Norge eksporterte sjømat for 12,4 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 49 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Den totale eksportverdien til og med mai er på 57,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 13,2 milliarder kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– For å sette det i perspektiv: I hele 2012 var den norske sjømateksporten på 52,1 milliarder kroner. Denne verdien har vi altså passert allerede etter fem måneder i 2022. Det viser hvilket eksporteventyr norsk sjømat har vært de 10 siste årene, sier Grønbech.

Krigen i Ukraina fører til høy matvareinflasjon
Han understreker samtidig at krigen i Ukraina kaster en dyster skygge over den sterke eksportveksten i år.

– Det er ingen tvil om at vi lever i en krevende tid. Høy global matvareinflasjon og begrenset tilførsel av viktige fiskeslag fra både Norge og andre land er noen av faktorene som driver opp prisene, forklarer Børge Grønbech.

Også den norske sjømatnæringen merker at kostnadene i forbindelse med matproduksjon er blitt høyere.

– Både bearbeidingsindustrien, havbrukselskapene og flåteleddet har fått merke at alt fra råvarer til drivstoff og strøm øker i pris. En forventet renteøkning og reallønnsnedgang i mange viktige markeder er også krevende faktorer. Det er derfor knyttet usikkerhet til etterspørselsutviklingen framover, sier Børge Grønbech.