– Teknologiutvikling kan bli vel så viktig for norsk økonomi og arbeidsplasser i fremtida som selve oppdretten

Nyheter
724

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik mener det er en takknemlig oppgave å jobbe for vekst i en næring med så fremoverlente aktører som det er i oppdrettsnæringen. 

Mandag ble konferansen «Laks på land» avholdt på Scandic Holmenkollen Park, og foran godt over 300 tilhørere fra sjømatnæringen åpnet fiskeriministeren konferansen med å fortelle om regjeringens syn på landbasert lakseoppdrett.

– Det er utopi å tro at hele oppdrettsnæringa kan flyttes på land veldig raskt, men vi skal legge til rette for næringa på land, helt fra smolt til matfisk, sa Nesvik.

– All fisk skal ikke på land, vi må ha en kombinasjon mellom det som skjer på land, i sjø og til havs, la han til fra scenen.

Teknologiutvikling
Per i dag har regjeringen ti søknader fra ulike aktører om å drive landbasert oppdrett til behandling. To av disse søknadene er inne til klagebehandling, opplyste Nesvik.

– Vi vil understreke at det skal være et så teknologinøytralt regelverk som overhodet mulig, det vil si at det vil være funksjonskrav, ikke til teknologikrav. Hvordan oppdrett på land skal gjøres, det må næringen selv finne ut av, sa Nesvik.

Han fortalte videre at regjeringen mener selve teknologiutviklingen på land kan bli vel så viktig for norsk økonomi og norske arbeidsplasser i fremtida som selve lakseoppdretten.

– Landbasert handler ikke bare om landbasert oppdrett av laks i Norge, men også å utvikle en teknologi som kan brukes til flere arter og i flere steder i verden, som kan bidra til å oppnå FN sine bærekraftsmål, fortalte Nesvik.

Kodak-øyeblikk
For Nesvik og regjeringen er det viktig at norske aktører tar eierskap til ny kompetanse og teknologi.

– Dette må ikke bli vårt Kodak-øyeblikk, for utviklinga kommer uansett. Teknologiutviklingen må ikke overlates til andre, slik at vi mister den ledende rollen vi har innen oppdrettsnæringa i dag, sa Nesvik.

Men til syvende å sist er det lønnsomhet som kommer til å avgjøre, ifølge Nesvik.

– Norsk oppdrettsindustri i dag er ikke bare salg av oppdrettslaks, vi selger også teknologi og utstyr. Og det kan bli en vel så viktig eksportvare som laksen i fremtiden, presiserte fiskeriministeren.